Nyheter

Voi kommenterar Transportstyrelsens kritik mot elcyklar

I måndags publicerade vi på Dagens Infrastruktur Transportstyrelsens delrapport nummer två om eldrivna enpersonfordon eller elcyklar. Nu kommenterar företaget Voi Technology rapporten:

”Transportstyrelsens utredning är en milstolpe för svensk trafiksäkerhet. Vi ställer oss bakom rapporten och delar bilden av de säkerhetsutmaningar den tar upp.

I veckan presenterades delrapport två, “Omfattning av olyckor och olyckstillbud”, i Transportstyrelsen utredning om behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon. Utredning är en milstolpe för svensk trafiksäkerhet.

Som elsparkcykeloperatör bidrar Voi med alternativ för människor att förflytta sig i tätorter, och därmed bidra till en bättre miljö. Enligt våra egna undersökningar steg andelen Voi- resor som ersätter bilresor från 11 till 14 procent under 2019.

Det är tydligt att den gröna omställningen mot lätt, elektrisk mobilitet är i full gång. Elsparkcykeluthyrning har starkt stöd från både användare och icke-användare. Enligt en YouGov-undersökning anser 82 procent av stockholmarna att uthyrning av elsparkcyklar ska vara tillåten.

Samtidigt innebär elcykeln och elsparkcykeln nya utmaningar för trafiksäkerheten. I utredningen konstateras att ”det tar tid för nya fenomen att hitta sin plats i det samspel som redan existerar i trafiken, nya normer för hur de nya fordonen ska passa in behöver etableras”.

Rapporten visar bl a att under 2019 registrerades knappt 600 skadade elsparkscyklister. De allra flesta var lindriga skador till följd av singelolyckor.

Den mest pålitliga internationella rapport som publicerats i ämnet är International Transport Forum’s “Safe Micromobility” (Februari 2020). Den drog slutsatsen att 8 av 10 allvarliga mikromobilitetsolyckor involverar bilar.

Voi delar visionen om noll döda eller allvarligt skadade i trafiken. För att nå visionen måste cykeln (tramp-,el- och elsparkcykel) ses som ett eget transportsätt.

De flesta allvarliga olyckor skulle kunna undvikas om vi som samhälle investerade i mer och bättre underhållen infrastruktur för cyklar och elsparkcyklar – men också om vi i större utsträckning än idag minskade eller helt förbjöd bilar i innerstäderna.

Men bättre infrastruktur och färre bilar är inte den enda åtgärden som behövs. Alla inblandade har ett ansvar för säkerheten.

Operatörer har ett ansvar att ställa ut säkra, väl underhållna fordon samt att utbilda våra användare om trafikregler. Användarna själva har ett ansvar att bete sig respektfullt och följa trafikregler. Städer har ansvaret att planera, bygga och underhålla trafiksystem och infrastruktur efter förändrade mobilitetsbehov.

Från Vois sida gör vi kontinuerligt förbättringar på områden som ligger innanför vår kontroll, och på områden som kräver samverkan arbetar vi alltmer intensivt med myndigheter och stadsförvaltningar, och med våra användare.

I Transportstyrelsens utredning ingår en användarstudie med dryg 1600 intervjuer med olika aktörer som underlag. Den visar bl a att andelen tillfrågade som upplever att elsparkcyklar bidrar till otrygghet i trafiken är hög. Parkering lyfts fram som ett stort problem. Och av andra rapporter som publicerats under hösten framgår att en stor andel olyckor med elsparkcyklar inträffar när människor trillar över felparkerade/liggande elsparkcyklar.

Vi tror framför allt på att uppmuntra och belöna gott beteende. Vi har skapat virtuella parkeringszoner i varje stad, där användare belönas med rabatt när de avslutar sin resa. Inför nästa högsäsong kommer vi att intensifiera arbetet med att utbilda användare i ansvarsfullt parkeringsbeteende.

Vi erbjuder städer en meny av parkeringslösningar, som till exempel parkeringsställ, gatupatruller, geofencingteknologi (no parking zoner och bra parkeringszoner), obligatoriska parkeringszoner med mera. En kombination av de lösningar som fungerar bäst för respektive stad implementeras.

Samtidigt vet vi att det är ett litet antal användare som beter sig vårdslöst när de parkerar. Därför utvecklar vi lösningar för att kunna blocka användare som vid upprepade tillfällen parkerat oansvarigt.

Stockholm, och flera andra svenska städer, kommer från mars 2021 börja använda parkeringsvakter för att flytta på felaktigt parkerade elsparkcyklar. Kostnaden kommer att falla på operatörerna. Vi stöttar det initiativet.

Voi är en del av lösningen för att komma till rätta med de säkerhetsutmaningar i trafiken som utredningen belyser. Voi har tillgång värdefull data och erfarenhet från andra länder och städer runt om i Europa där olika initiativ tagits för reglering av branschen, och som kan komma till nytta i det fortsatta utredningsarbetet.

Det är endast genom samverkan nollvisionen kan uppnås. Vi kommer att delta i det fortsatta utredningsarbetet för att tillsammans med andra intressenter hitta lösningar som är hållbara för alla.”