Nyheter

Ny mobildata: Nära lägstanivåer i kollektivtrafiken

Antalet människor i kollektivtrafiken minskar kraftigt i storstäderna och närmar sig nu vårens lägsta nivåer. Det visar Jobbindikatorn från Tre som baseras på nätverksdata för mobiltrafik.

Vid Stockholms centralstation minskade antalet personer i rörelse morgontid med 20 procent förra veckan jämfört med förrförra. Under den senaste femveckorsperioden har mobiltrafiken nästan halverats.

Efter sommaren, när skolor och många kontor öppnade igen, såg vi att antalet människor i storstädernas morgonrusch ökade kraftigt. Det är tydligt att detta nu vänder. Extra tydligt är det i Stockholm där antalet människor i morgonruschen nu är nära den lägsta nivån som uppmätts sedan vi började våra mätningar i början av våren när de nya restriktionerna infördes, säger Mårten Lundberg, kommunikationsdirektör på Tre Sverige.

Under förra veckan sjönk antalet människor vid Stockholms Centralstation morgontid med 20 procent jämfört med förrförra. Vid Malmö C sjönk antalet med 9 procent och vid Göteborg C med 2 procent. Att antalet minskar är en trend som hållit i sig under en tid. Under de senaste fem veckorna har antalet människor vid Stockholm C morgontid minskat med 47 procent och motsvarande för Malmö och Göteborg är 32 procent och 29 procent.

I Stockholm är det nu färre än en tredjedel så många människor i rörelse som under en normalvecka före corona. I Malmö och Göteborg är det ungefär hälften så många.

Bild av Ylva Säfvelin