Nyheter

IT-chefer står inför tuffa prioriteringar 2021

Det svensk-amerikanska IT-företaget Snow Software, med bas i Stockholm och Texas, har nu släppt sin rapport 2021 IT Priorities Report, där 2021 års trender och utmaningar inom IT listas av både chefer och anställda.

Även om covid-19 inneburit en hel del nya bekymmer och utmaningar visar siffrorna från Snow att organisationer med god insyn och kontroll över sin teknologi står bättre rustade för att kunna genomföra sina prioriteringar.

– IT-avdelningar världen över har blivit tvungna att hantera extraordinära utmaningar det här året som en följd av covid-19. Komplexiteten, riskerna och budgetutmaningar som IT traditionellt sett stått inför har förvärrats, och en påskyndad digital transformation tillsammans med det ökade molnanvändandet har satt fokus på nya, svåra frågor. Nu, mer än någonsin, behöver IT-chefen se till att organisationen snabbt anpassar sig till de här nya makrotrenderna så rätt prioriteringar för 2021 kan göras, säger Alastair Pooley, CIO på Snow Software.

I Snows senaste rapport framgår det att 79 procent av de IT-chefer som klassas som teknologiskt mogna – det vill säga de som har förmågan att förstå och hantera samtliga teknologiska resurser – känner sig trygga i att deras organisation kan hantera nya händelser. Samtliga uppger också att innovation fortsatt kommer vara ett strategiskt fokus för dem.

Motstridiga prioriteringar en utmaning I undersökningen uppger IT-cheferna att deras organisationers IT-prioriteringar ofta står i strid med varandra där de främsta prioriteringarna under 2020 handlade om att anpassa sig till ny teknik (38 procent), minimera säkerhetsrisker (38 procent) och reducera IT-kostnader (38 procent). Vad gäller IT-chefernas egna prioriteringar för 2020 såg det lite annorlunda ut.

De menar istället att deras största prioriteringar de senaste 12 månaderna handlat om att hantera cybersäkerhetshot (43 procent), implementera ny teknologi (40 procent) och stödja distansarbete (39 procent). Dessa motstridiga och utmanande prioriteringar har även blivit än mer komplicerade till följd av covid-19.

– När vi gemensamt blickar fram emot 2021 ser vi att det är viktigare än någonsin för IT-chefer att hitta rätt balans mellan hantering av risker och att bibehålla en smidig och agil verksamhet som kan stå redo inför en fortsatt oförutsägbar framtid. Det är väldigt tydligt när vi analyserar undersökningen att de organisationer som har full förståelse för sina teknologiska resurser, och hur dessa ska hanteras, sitter på en tydlig konkurrensfördel. IT-chefer kan använda sina insikter för att ta sig igenom utmanande perioder som en pandemi, samt för att kunna omfamna innovationsarbetet i syfte att generera tillväxt och motståndskraft, säger Alastair Pooley.

Rapporten 2021 IT Priorities Report från Snow Software undersöker de trender och utmaningar som kommer prägla IT-branschen under 2021. I undersökningen deltog 3000 IT-chefer och 3000 IT-anställda från USA, Storbritannien, Tyskland och Australien.