Nyheter

LogicMonitor lanserar ny lösning för AI-baserad logghantering

LogicMonitor är ledande inom molnbaserad övervakning och analys av IT-infrastruktur. Nu lanserar man LM Logs, en ny molnbaserad lösning för intelligent logghantering. LM Logs är ett direkt resultat av LogicMonitors strategiska köp av det svenska företaget Unomaly som hade patent på avancerade algoritmer.

Det var i januari 2020 som LogicMonitor köpte det svenska logganalysföretaget Unomaly med bas i Stockholm. Sedan dess har bolaget arbetat med att integrera Unomalys patenterade algoritmer i sina befintliga AI-lösningar för att skapa ett unikt och helt molnbaserat verktyg för logghantering.

Enklare att hitta orsaken till larm

Med nya LM Logs kan företag automatiskt analysera all sin loggdata med hjälp av maskininlärning och AI-baserade algoritmer. Det gör att IT-avdelningen snabbt kan hitta orsaken till ett larm och i förväg analysera eventuella problem innan de påverkar verksamheten.

LM Logs använder utbyggbara kopplingar till andra system för att automatiskt samla in loggar från alla delar av ett företags IT-infrastruktur. Loggarna analyseras sedan med hjälp av algoritmer för att markera avvikande händelser. Alla avvikande logghändelser korreleras automatiskt till larm i LogicMonitors övervakningsplattform för att tydligt visa användarna vad grundorsaken till problem är.

– LM Logs gör att företag slipper manuella processer och att lägga ned åtskilliga timmar, dagar eller veckor på att analysera sina logghändelser. Den viktiga logginformationen visas automatiskt och presenteras tydligt som en del av befintliga felsökningsflöden. Det gör att man inte behöver lägga onödig tid på att växla mellan olika verktyg för loggfilshantering och övervakning. I stället kan IT-driften ägna sig åt att snabbt lösa problem och fokusera på kundupplevelsen, säger Kevin McGibben, VD för LogicMonitor.

Redan positiva effekter

De kunder som fick tillgång till tidiga beta-versioner av LM Logs har redan sett positiva effekter på sin verksamhet.

– LM Logs förändrar spelplanen helt och vi ser redan stort värde i produkten. Våra ingenjörer kan nu automatiskt upptäcka ”nålen i höstacken” i stället för att lägga timmar på att söka i loggdata. LM Logs minskar antalet larm och förkortar reparationstiderna vilket gör oss mer effektiva, avslutar Ant Molloy, VD för Aurora.