Nyheter

NCC bygger etapp tre av Östra länken i Luleå

NCC och Luleå kommun fortsätter sitt samarbete med utbyggnaden av Östra länken för att säkra vattenförsörjningen i ett växande Luleå. I etapp tre ska 1,3 kilometer nya vatten- och avloppsledningar läggas. Ordervärdet uppgår till cirka 75 MSEK.  

För att säkra vattenförsörjningen i Luleå bygger man ut kommunens vatten- och avloppsledningar. Utbyggnaden går under namnet Östra länken och det är Luleås största anläggningsprojekt genom tiderna och startade redan 2014.

NCC har nu fått i uppdrag att utföra etapp tre som tar vid där den tidigare idrifttagna pumpstation 39 och etapp 4A avslutades. Ledningssystemet som nu ska byggas ut passerar genom Hertsövägen och Svartövägen vid stadsdelarna Örnäset och Lövskatan. Svartövägen är huvudled för transporter till framförallt SSAB och är av riksintresse.

− Samarbetet med NCC har fungerat väldigt bra genom åren. Vi ser tydliga fördelar både i projekterings- och utförandeskedena och i synnerhet när vi ska ta oss fram längs bostadsnära och industriellt viktiga transportleder. Tillsammans har vi hittat bra lösningar för trafik och för de besvärliga passagerna av schaktarbeten som etappen kräver, säger Ingvar Mosesson projektledare för Luleå kommun.

Målet för etapp tre är att länka ihop avloppsledningarna till Uddebo, Luleås avloppsreningsverk, samt möjliggöra fortsatt utveckling av ledningsnätet i Luleås östra delar.

− Vi har extra stort fokus på arbetsmiljö och arbetsberedningar i denna kilometerlånga etapp eftersom den innehåller många tunga lyft. Vi arbetar även med att löpande informera berörda runt projektet, minimera störningar och säkerställa att trafiken flyter på vid Luleås och SSAB:s viktigaste industritransportled, säger Erik Sandström projektchef NCC Infrastructure.

Arbetet har inletts och beräknas vara färdigt under 2022. Ordervärdet för etapp tre uppgår till cirka 75 MSEK och orderregistreras i fjärde kvartalet 2020 i affärsområde NCC Infrastructure.

NCC:s kontrakt ”Östra länken – fortsättning”, är en totalentreprenad i utökad samverkan. Kontraktet innehåller optioner på sex etapper och tre pumpstationer. I dagsläget har NCC beställningsskrivelser från Luleå kommun på en pumpstation, P14, och tre etapper; 4F, 4E och etapp 3 både projektering och produktion.

Foto: NCC