Nyheter

Panasonic och YOTTA erbjuder framtidens resurshantering

Panasonic tillkännagav i fredags ett partnerskap med YOTTA, tjänsteleverantör av uppkopplad resurshantering. Tillsammans erbjuder de en revolutionerande helhetslösning för infrastruktur, riktad mot organisationer inom miljösektorn.

YOTTAs mjukvara Alloy i samverkan med Panasonics robusta Android TOUGHBOOK-enheter är en perfekt kombination som hjälper organisationer dra nytta av ovärderlig data som förändrar hur de levererar tjänster.

YOTTAs Alloy-plattform låter användaren sömlöst koppla allt från gatlyktor till soptunnor till systemet för att optimera driftsprestanda och förbättra effektiviteten. Till exempel kan Alloy hantera serviceförfrågningar och på egen hand fördela passande resurser baserat på aktuell tillgång till utrustning, fordon och personal.

Med hjälp av sina Panasonic TOUGHBOOK Android-surfplattor eller handdatorer kan därefter personal på fältet få ett automatiserat arbetsschema med optimerade rutter, rapporterings- och återkopplingsfunktioner.

Kombinationen Alloy och Panasonic TOUGHBOOK är utformad för att ge en rad fördelar för just miljötjänstleverantörer:

Avfall och återvinning: Spåra hantering i realtid och sköt serviceförfrågningar automatiskt. Integrera och dra nytta av data från andra serviceområden som kan påverka arbetet på fältet, exempelvis schemalagda vägarbeten.

Grönområden: Hantera allt från daglig drift till inspektioner och se till att budgetar hålls.

Fordonshantering: Ge mobila team tillgång till realtidsdata och ge schemaläggare möjlighet att tilldela arbetsuppgifter till närmast tillgängliga fordon. Planera regelbundna inspektioner och underhåll av fordonsflottan samt arkivera all dokumentation på ett säkert, lagmässigt vis.

Miljö och licensiering: Hantera scheman, logga all kundkommunikation, hantera rapportering och återkoppling. Möjliggör för arbetare i fält att utföra både schemalagda som ad hoc-inspektioner. Hantera arbetsflöden för miljötjänstförfrågningar som livsmedelshygien, buller och andra olägenheter, utsläppskontroll och licensiering.