Nyheter

Mikael Ternhult, BCG: ”Ebilars tillväxt innebär stora konsekvenser för den svenska bilindustrin”

En ny rapport från BCG visar att förändringar i den globala fordonsindustrin kommer ha stora konsekvenser för Sveriges bilindustri.

– Vi har ett flertal mycket stora motorfabriker i Sverige som gradvis kommer att påverkas mycket, säger Mikael Ternhult, Partner och Managing Director på BCG Stockholm och expert på bilindustrin.

Den globala fordonsindustrin genomgår en stor förändring som leder till ökat genomslag för batteridrivna elbilar. Det framgår av en ny rapport från BCG.

Förändringen kommer ha stora konsekvenser för Sveriges bilindustri, som till stor del byggts upp runt den traditionella förbränningsmotorn.

– Det ökande genomslaget för elbilar kommer ha stor påverkan på värdekedjan för bilproduktion i Sverige, säger Mikael Ternhult, Partner och Managing Director på BCG Stockholm och expert på bilindustrin.

BCG har nyligen gjort en omfattande studie – Shifting Gears in the Auto Industry – som analyserar hur produktionen av bilar med el- respektive förbränningsmotor skiljer sig åt, och vad det får för konsekvenser på värdekedjan, arbetsinnehåll och arbetstillfällen.

Totalt bedömer BCG inte att mängden arbetstimmar i tillverkning och montering minskar om man jämför elbilar med bilar med förbränningsmotor. Men tillverkningsprocesserna skiljer sig åt, och det kommer ha stor påverkan på arbetsinnehåll och efterfrågad kompetens hos både tillverkare och underleverantörer.

I och med att Sveriges bilindustri är så stor, med tillverkare och underleverantörer som har tiotusentals anställda, blir frågan om hur ett ökat genomslag för elbilar kommer påverka värdekedjan för bilproduktion allt mer akut.

Även om hastigheten i omställningen fortfarande är oklar är det viktigt att proaktivt fundera kring hur man bäst kan stödja branschen i förändringen, givet Sveriges stora fordonssektor och många underleverantörer. Både i termer av vad som skall produceras, vilka kompetenser som krävs för att producera det, möjligheten att öka automatiseringsgraden samt balansen mellan tillverkare och underleverantör.

– Vi har ett flertal mycket stora motorfabriker i Sverige som gradvis kommer att påverkas mycket av den här förändringen. Positivt är att Northvolt håller på att bygga upp kapacitet i batteriproduktion som är en mycket viktig komponent i framtidens bilar, säger Mikael Ternhult.

Beroende på vilken strategi biltillverkare tar kring batteri- och elmotortillverkning kan dock många arbetstillfällen flytta från tillverkare till underleverantörer. Hur detta utvecklar sig får vi se under kommande år.

Enligt Mikael Ternhult är det fortfarande för tidigt att säga hur utvecklingen kommer påverka arbetstillfällen och kompetensbehov i Sveriges fordonssektor. Men förändringar är oundvikliga.

– Vi har ett stort industriellt system uppbyggt kring tillverkning av förbränningsmotorer. Det kommer att minska i omfattning över tid, frågan är när och hur omställningen kommer att se ut, säger han.