Nyheter

Olycksdrabbade Boeing 737 MAX kan få nytt luftvärdighetsdirektiv

Den europeiska byrån för flygsäkerhet EASA är beredda att häva flygförbudet för Boeing 737 MAX inom kort. Idag har ett förslag på nytt luftvärdighetsdirektiv för den olycksdrabbade modellen publicerats och det slutliga direktivet beräknas komma i mitten av januari 2021. Åtgärder kommer dock krävas av flygbolagen innan planen får lyfta.

EASA införde förbud mot flygningar med modellen Boeing 737 MAX den 12 mars 2019 efter ett flygplanshaveri i Etiopien med ett plan av den aktuella modellen. Det andra av två haverier på relativt kort tid, där sammanlagt 346 personer tragiskt omkommit. Förbudet omfattar flygningar inom hela Europa inklusive Sverige.

EASA meddelar nu att man är beredd att häva förbudet och har publicerat ett förslag på ett nytt luftvärdighetsdirektiv. Det är en tydlig indikation från byrån om att man bedömer flygplanet som säkert att flyga. Direktivet innehåller tydliga krav på åtgärder som ett flygbolag behöver genomföra innan flygplanen får lyfta.

Direktivet omfattar krav inom flera områden. Flygplanets styrsystem måste förändras på flera sätt bland annat genom mjukvaruuppdatering och ombyggnation av planet. Därtill behöver piloter som ska flyga modellen genomföra extra utbildningar i speciella Boeing MAX simulatorer. Och dessutom ska varje flygplan testflygas utan passagerare innan det får tas i kommersiell drift.

– Även om EASA lyfter själva förbudet för flygplansmodellen i januari så tror jag det kommer att dröja innan vi ser den i kommersiell trafik hos svenska flygbolag. Bolagen behöver genomföra dessa tvingande modifieringar och utbildningar av piloter. Därför är det mer troligt att en start sker succesivt under våren, säger Gunnar Ljungberg, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen.