Nyheter

Trafiken till amerikanska nätbutiker har ökat med 82%

Antalet besökare i amerikanska gallerior har minskat med 20% i år jämfört med förra året, medan de har 59% fler besökare nu jämfört med när COVID-19-restriktionerna i USA var som allra hårdast i april. Samtidigt har användandet av betalningssidor online ökat med 28%.

Verizon Business presenterade idag den sjunde upplagan av Verizon Business Retail Trends Report. Verizons data visar att näthandeln inför jul- och nyårssemestern har tagit fart tidigt i år och bekräftar samtidigt att COVID-19-restriktionerna och de problem pandemin för med sig kan kopplas till en generell ökning av hela näthandeln. Även i Sverige ökar näthandeln och konsumenterna uppskattas komma att köpa julklappar på nätet för 10,6 miljarder kronor i år, vilket är 26 procent mer än förra året.

Enligt rapporten blomstrar affärerna för e-handelsåterförsäljare.

Ett urval av trafiken till 20 av de 100 främsta återförsäljarna, enligt National Retail Federation (NRF), som har jämfört den första veckan i november 2019 med samma vecka i år, visar att datatrafiken till dessa har ökat med 82% under den första veckan i november jämfört med förra året.

Samtidigt har besökarna i och kring USAs största gallerior minskat dramatiskt från förra året, enligt Verizons senaste rapport kring nätverksdata.

Enligt Verizons mätvärden över förflyttningar av datasessioner (vilket sker när människor är i rörelse, t ex kör eller promenerar), som jämför den första veckan i november 2019 med den första veckan i november 2020, ser det ut så här:

Folk rör sig 20% mindre i och kring gallerior än vad de gjorde i början av november förra året.

Folk rör sig 59% mer i och kring gallerior än vad de gjorde när pandemirestriktionerna var som hårdast i april 2020.

Användandet av betalningssidor online har ökat med 28% jämfört med föregående år.

– Vår rapport bekräftar vad vi förväntade oss vara sant, nämligen att den tydliga övergången från fysisk handel mot e-handel fortsätter, säger Michele Dupre, VP, Sales Vertical Markets, Retail and Hospitality för Verizon Business. Vad som är överraskande och lovande för detaljhandeln är att mobiliteten runt amerikanska köpcentrum har minskat jämfört med förra året, men att den har ökat med hela 59% sedan Covid-19-restriktionerna var som hårdast. Näthandlare måste fortsätta att investera i kreativa och innovativa kundupplevelser, för att få intäkter och kompensera för förlusterna av den minskade fysiska butikshandeln.