Nyheter

Allians för Skåne lanserar ny satsning på framtidens landsbygdstrafik

– Det är vår bestämda uppfattning att kollektivtrafiken ska fortsätta utvecklas i hela Skåne, även om vi just nu befinner oss i en oerhört svår tid. Vi är beredda att vända på varje krona för att lyckas med det, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Trots svåra tider för den skånska kollektivtrafiken kan Allians för Skåne nu presentera en helt ny satsning på framtidens landsbygdstrafik. I vår första budget, för 2019, fick kollektivtrafiknämnden i uppdrag att utveckla framtidens kollektivtrafik på landsbygden.

Uppdraget handlade dels om hur den anropsstyrda trafiken i större utsträckning kan användas och anpassas för arbets- och skolpendling men också hur beställning av anropsstyrd trafik kan ske digitalt. Formerna och möjligheterna för detta har utretts, vilket ledde till att kollektivtrafiknämnden under våren 2020 beslutade om principer för pilotverksamhet avseende flexibel landsbygdstrafik.

På sammanträdet den 27 november väntas nu kollektivtrafiknämnden besluta att ge trafikdirektören i uppdrag att senast den 1 april 2021 starta upp det första pilotprojektet och att starta fler pilotprojekt där Skånetrafiken finner det lämpligt.

Pilotprojektet syftar till att utveckla ett hållbart koncept för trafiken där ordinarie busstrafik kombineras med anropsstyrd trafik och knyts till digitala tjänster för bokning och uppföljning av resan. Genom att samordna de olika formerna av trafik är målsättningen att kunna erbjuda en dörr till dörr-lösning för hela resan.

Först ut att få testa konceptet är de skåningar som bor och verkar kring linje 536, som går mellan Osby och Hässleholm via Hästveda. Kollektivtrafiknämndens beslutsförslag som redogör ytterligare för ärendet bifogas.

– Kollektivtrafiken ska präglas av flexibilitet och köras utifrån det behov som faktiskt finns. Nu är det dags för kollektivtrafiken att påminna mer om en streamingtjänst än gammal tablå-tv, säger Lars Hansson (C), förste vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Nu suddar vi ut gränserna mellan de vanliga bussarna och de små fordon som kör anropsstyrd trafik. Då kan vi också uppnå helt nya effekter som innebär att landsbygdstrafiken säkras, säger Karl Philip Nilsson (L), ledamot i kollektivtrafiknämnden.

– Detta ligger helt rätt i tiden och skapar möjligheter för en fungerande kollektivtrafik på landsbygden. Dessutom ökar tillgängligheten till kollektivtrafiken för fler, säger Simon Diaz (KD), ledamot i kollektivtrafiknämnden.