Nyheter

Nytt avtal för tjänstemännen i transportsektorn

Fem förbund inom Transportföretagen har i dag tecknat ett nytt Tjänstemannaavtal med Unionen för tjänstemän anställda inom transportsektorn. Det nya avtalet landade på märket och det omfattar cirka 25 000 anställda.

Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Svenska Flygbranschen, Sveriges Bussföretag och Sveriges Hamnar har i dag tecknat ett nytt Tjänstemannaavtal med Unionen. Det nya avtalet innebär kostnadsökningar på 5,4 procent och det sträcker sig över en avtalsperiod på 29 månader med två lönerevisionstillfällen. Avtalet gäller från 1 december 2020 – 30 april 2023.

– Det nya Tjänstemannaavtalet följer den norm som parterna inom industrin har satt för löneökningarna på svensk arbetsmarknad. Ett långt avtal ger stabila förutsättningar i en tid då pandemin skakar hela samhället, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen. 

Ta del av Transportföretagens avtalsnyheter här: 

https://www.transportforetagen.se/avtal-20/