Nyheter

Nytt ramavtal för Dynamant 2021

Som en följd av Green Cargos långsiktiga strategi att utveckla verksamheten med en stark och robust IT-plattform startar flera nya projekt och initiativ under 2021.

Dessa projekt kräver ytterligare förstärkning av extern kompetens och konsultbolaget Dynamant har valts ut som specialistleverantör till Green Cargo för att bidra med projektägarskap, utvecklarkompetens och innovationskraft med fokus på stordatorplattformen BRAVO.

Dynamant har sedan 80-talet en gedigen erfarenhet av järnvägsektorn. Tidigt var Dynamants konsulter med och tog fram arkitekturen för stordatorplattformen BRAVO åt SJ som sedan blev kärnan i Green Cargos IT-system efter bolagiseringen.

– Genom åren har Green Cargo utvecklats till ett bolag med hållbar järnvägslogistik i världsklass och vi på Dynamant är mycket stolta över att få vara med på den fortsatta resan. Dynamant och Green Cargo har haft ett långt samarbete som nu växer och fördjupas. Ett förnyat ramavtal är dessutom ytterligare ett bevis på att Dynamant är Sveriges ledande konsultbolag inom stordatorområdet, säger Patrik Boman, VD Dynamant.

Green Cargos målsättning är att driva en långsiktig IT-strategi som stöder verksamhetens utveckling mot ökad säkerhet, punktlighet och lönsamhet, där en förenklad, förbättrad och stabiliserad stordatorplattform är central för måluppfyllelsen.

– Vi får rätt resurser att förvalta och utveckla stordatorn genom samarbetet med Dynamant. Dynamants specialister bidrar till effektiviseringar av verksamheten, öka driftstabiliteten samt möjliggör en fortsatt internationell tillväxt, säger Ingo Paas, CIO Green Cargo.