Nyheter

Peab bygger om väg 23

Peab har fått uppdraget att bygga om tio kilometer av väg 23 mellan Huseby och Marklanda som ligger på sträckan mellan Älmhult och Växjö. Vägen kommer att bli mötesfri med mitträcken. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 159 MSEK.

Sträckan byggs om för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen. Den kommer att breddas från åtta meter till 13 meter och byggs om till en mötesfri 2+1-väg som separeras med mitträcken.

– Att vara med och bidra till att den nya vägen blir både mer trafiksäker och får bättre framkomlighet känns självklart mycket bra. En av utmaningarna i projektet är att befintlig trafik måste passera arbetsområdet, därför ställer vi mycket höga krav på säkerheten för våra medarbetare, säger Göran Wiking, regionchef på Peab.

I projektet ingår det även att bygga anpassningar av anslutningsvägar, gång- och cykelvägar samt en ny bro. Det blir viltstängsel på båda sidor av vägen för att minska risken för viltolyckor.

– Riksväg 23 är ett viktigt inlandsstråk som binder ihop södra Skåne med centrala Östergötland via Växjö. Genom utbyggnaden av etappen strax söder om Växjö skapas en säkrare och mer tillgänglig pendlingsväg mellan Växjö mot Älmhult och vidare till Skåne. Förutsättningarna för godstransporterna på väg förbättras på motsvarande vis och det känns väldigt bra att vi nu kan påbörja entreprenaden med Peab. Projektet är efterlängtat av många, säger Lennart Andersson, regional direktör Trafikverket.

Uppdraget är en totalentreprenad. Projektet startar i november 2020 och beräknas att vara klart under hösten 2022.

Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2020.