Nyheter

Ekobonusen förlängs

För att bidra till en överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart fortsätter regeringen satsningen på ekobonusen för sjöfarten fram till 2022. Det innebär att rederier fortsatt kan ansöka om stödet hos Trafikverket.  

– Ekobonusen bidrar till att minska utsläppen inom transportsektorn och avlasta vägnätet. Det är ett viktigt arbete och en del i den omställning som branschen måste göra. Därför förlänger regeringen nu stödet till och med 2022, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Ekobonusen är ett stöd som syftar till att ersätta vägtransporter med sjötransporter. Regeringen har avsatt 50 miljoner kronor per år för 2021 och 2022 för ekobonusen. Giltighetstiden för förordningen som styr ekobonusen förlängs därför till och med 2022.

Ekobonusen är en del i ett större arbete med den nationella godstransportstrategin, där en viktig del är överflyttningen av gods från vägar till sjöfart.