Nyheter

Så ser cyberhoten ut 2021: Attacker mot distansarbetande kommer öka

Acronis publicerar idag rapporten Acronis Cyberthreats Report 2021 som innehåller prognoser och analys inför kommande år när det gäller cyberhot:

Attacker mot distansarbetande kommer öka
31% av företagen globalt rapporterade dagliga cyberattacker under 2020 och attackerna mot deras distansarbetare förväntas öka under 2021. Främst för att de befinner sig utanför företagens skyddade nätverk.

Utpressningsprogram söker nya offer och blir allt mer automatiserade
I stället för att göra breda attacker kommer angripare med utpressningsprogram att fokusera på offer som lättast kan generera mycket pengar. Att stjäla data från olika företag är lönsammare än att angripa enskilda organisationer. Småföretag kommer visserligen fortsätta att bli attackerade men molnmiljöer och tjänsteleverantörer kommer att bli värdefullare mål eftersom deras system kan ge tillgång till data från flera kunder.

Gamla lösningar får svårt att hänga med
Traditionella skydd mot skadlig programvara kan inte hålla jämna steg med utvecklingstakten. Angriparna fortsätter att använda automatisering vilket leder till att antalet signaturer för skadlig programvara fortsätter växa. Organisationer kommer att behöva nya strategier för skydd som är snabba och flexibla nog att klara nya hot. Fristående lösningar för säkerhet och backup kommer inte längre vara tillräckligt.

Utpressningsprogram kommer fortsätta att vara det största hotet där utpressning med Maze utgör nästan hälften av alla kända fall under 2020. Acronis Cyberthreats Report pekar på den växande trenden där cyberbrotten ofta syftar till att maximera lönsamheten – cyberkriminella nöjer sig inte med att få lösensummor för att dekryptera data utan stjäl istället data, ofta känslig, och hotar sedan med att publicera stulna filer om inte offret betalar.

Om 2020 Acronis Cyberthreats Report:

Rapporten 2020 Acronis Cyberthreats Report är baserad på undersökning av data från attacker och hot som samlats in av företagets globala nätverk av Acronis Cyber Protection Operations Centers (CPOC).

Den fullständiga rapporten går att läsa här:

https://dl.acronis.com/u/rc/WP_Acronis_Cyber_Threats_Report_2020_EN-US_201201.pdf