Nyheter

Stockholms lokaltrafik först i Sverige med att öppna framdörrarna

Ombordstigning på bussar och intäktssäkring i kollektivtrafiken har varit ämne för diskussion under hela coronapandemin. Genom att installera skyddsglas vid förarhytten i SL:s bussar blir man först i Sverige att öppna framdörrarna. Detta till gagn för förarnas säkerhet, kollektivtrafikens intäkter och för minskad trängsel.

– Det är glädjande att SL blir först ut i Sverige med denna lösning. Det är inte bara en säkring av förarnas arbetsmiljö utan också ett sätt att säkra kollektivtrafikens intäkter. Fullt på plats innebär det att vi frigör utrymme i SL-trafiken motsvarande uppemot 200 extra bussar, säger Kristoffer Tamsons, trafikregionråd och ordförande för SL.

Fakta:

Storstockholms Lokaltrafik blir först i Sverige att installera skyddsglas ombord på bussar i SL-trafiken. Det innebär att Sveriges första särskilt anpassade bussar kommer att rulla i ordinarie trafik med start nästa vecka.

Arbetet med att få till en lösning som säkrar bussförarnas arbetsmiljö, kollektivtrafikens intäkter och minskar trängsel har pågått sedan våras genom bussoperatören Nobina.

SL:s operatörer har tillsammans med sina skyddsorganisationer genomfört arbetet med prototyper, tester och utvärdering. Ett skyddsglas i kollektivtrafiken ställer stora krav, såklart på smittskydd men också på frågor om trafiksäkerhet, utrymning, brandsäkerhet med mera.

Dessa tester är avklarade och skydden är besiktigade och godkända för användning i bussar. Utöver det så har olika tester av droppsmitta utförts. Som ett sista steg så prövas skydden av Arbetsmiljöverket – för att säkerställa att det möter alla krav på smittskydd och säkerhet för både förare och resenär.

Med start på söndag rullar anpassade bussfordon i SL-trafiken och arbetet med att installera skyddsglas ombord på SL:s 2200 bussfordon kommer att pågå i ett par veckor framöver och över årsskiftet.