Nyheter

Avancerad dataanalys utan jobbiga konverteringar

Oracle erbjuder nu en molntjänst som gör företagets öppna databashanterare MySQL till ett starkt alternativ för dataanalys. Det främsta argumentet är möjligheten att köra transaktionshantering och dataanalys med en och samma databas.

Dataanalys, eller analytics, big data, eller andra benämningar som används, är inte bara trendigt. Det börjar bli en absolut nödvändighet inom allt fler branscher, i dessa tider då datadrivet och digitalisering är honnörsord av rang.

Man måste helt enkelt göra något smart med data, för att verksamheter ska bli datadrivna.

Ju större transaktionsdatabaserna är, desto större blir problemen med att analysera data i dem. Traditionellt har man löst det här genom att konvertera transaktionsdatabaserna till databaser med andra strukturer och sedan lagrat de nya, analysvänliga databaserna på ett speciellt ställe som kallas ”data warehouse” (datalager).

Det är den processen, omstruktureringen och konverteringen, som är jobbig och dyr. Dessutom kostar det pengar att ha dubbla databaser, för transaktionshantering och dataanalys.

På senare år har företag som SAP, Oracle, Microsoft, med flera, presenterat lösningar på problemen. Det handlar främst om att lagra och hantera data i arbetsminne (RAM), vilket i många fall gör det möjligt att använda en och samma databas både för transaktionshantering och dataanalys.

Många tycker att de här flaggskeppsprodukterna är dyra och kanske för avancerade sett till den bredd av funktionalitet, och därigenom höga krav på kompetens, som de bjuder på.

Nu gör Oracle något åt det, genom att sätta minnesturbo på sin billigare, enklare, öppna och mycket populära databashanterare MySQL.

Lösningen heter Oracle MySQL Database Service with the MySQL Analytics Engine. Ta en stund och tugga i dig det namnet.

Det handlar om en tjänst från Oracle för att köra MySQL i molnet, som nu alltså bjuder på möjligheten att hantera transaktionshantering och dataanalys med en och samma databas.

Oracle pratar specifikt om dataanalys av typen OLAP (Online Analytics Processing), men det finns rimligtvis inte någon anledning till att begränsa analysmöjligheterna till en viss typ. Det är olyckligt att Oracle använder ett begrepp som kan uppfattas som tämligen specialiserat. Det beror troligtvis på att företagets skribenter inte har lika bra koll på dataanalys som dess produktutvecklare.