Nyheter

Trafikstatistik för november

Under november månad flög 386 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, en minskning med 87 procent jämfört med fjolårets 3 001 000 resenärer. Den ökade smittspridningen i kombination med nya restriktioner ledde till att en redan mycket begränsad efterfrågan på flygresor ytterligare försvagades under november.

Av de totalt 386 000 resenärerna i november var 227 000 utrikesresenärer, en minskning med 88 procent jämfört med förra årets 1 922 000. Inrikesresandet minskade i något större omfattning jämfört med föregående månader och visade en nedgång med 85 procent och 159 000 resenärer jämfört med fjolårets 1 079 000 inrikesresenärer.

– Efterfrågan på flygresor försämrades vecka för vecka under november, som blir den nionde månaden i rad med historiskt svaga siffror för flyget till följd av pandemin. En ökad smittspridning i kombination av nya och utökade restriktioner bidrar till en förstärkt osäkerhet om marknadsutvecklingen och dämpar sannolikt efterfrågan den närmaste tiden, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

På Stockholm Arlanda Airport minskade resandet med 87 procent till 242 000 i november jämfört med i fjol. På Göteborg Landvetter Airport minskade resandet med 88 procent till 58 000 resenärer under november. Bromma Stockholm Airport visade på den största minskningen både under november månad och ackumulerat januari-november, med en minskning på 95 procent respektive 78 procent.

På Swedavias sju regionala flygplatser minskade antalet resenärer mellan 76 procent och 89 procent till 76 000 resenärer. Kiruna Airport, Luleå Airport och Visby Airport är fortsatt de flygplatser som klarar sig bäst, även om efterfrågan i november även på dessa flygplatser var mycket begränsad.