Nyheter

Ny hållbarhetsrapport: En delad bil med M ersätter åtta ägda 

Idag publicerar Volvo Car Mobility i samarbete med Capgemini Invent en hållbarhetsrapport som visar konkreta resultat över hur bildelningstjänsten M förbättrar den urbana miljön. Bara i Stockholm har biltätheten minskat med 4 515 bilar som annars skulle uppta en yta stor som Kungsträdgården om de behövt parkeras. 

Hållbarhetsrapporten som gjorts av konsultföretaget Capgemini Invent på uppdrag av Volvo Car Mobility frågade aktiva användare av M om deras bilanvändande. Hela 26 procent av de aktiva användarna hade sålt sin egen bil som en direkt effekt av sitt medlemskap i M. 51 procent av de aktiva användarna hade backat från ett bilköp i och med att M funnits tillgänglig. Undersökningen visar att en delad bil med M ersätter åtta privatägda.

För fastighetsutvecklare kan bildelning innebära stora besparingar, om kravet på parkeringsplatser vid fastigheter kan minska.

Om man utgår från siffran 4 515 bilar som inte längre behöver parkeras vid fastigheter och i förlängningen de parkeringsplatserna inte behöver byggas är det en besparing om 430 miljoner kronor, eller en frigjord yta som skulle kunna användas till bostäder för 10 300 personer.

Ladda ner hela hållbarhetsrapporten här:

https://www.capgemini.com/se-en/wp-content/uploads/sites/29/2020/12/The-Sustainability-Impact-of-Car-Sharing_web.pdf