Nyheter

E20 Alingsås – Vårgårda klar på rekordtid

Peab har på uppdrag av Trafikverket byggt 15 kilometer motorväg mellan Alingsås och Vårgårda i Västergötland. E20 får i och med den nya motorvägen en helt ny sträckning för att skapa ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Nu öppnar vägen mer än ett halvår tidigare än beräknat. Projektet har även lyckats minska CO2-utsläppen markant.

Flera månader innan beräknat öppningsdatum rullar bilarna på den nybyggda E20-sträckan mellan Alingsås och Vårgårda. Den nya motorvägssträckan har byggts med planskilda korsningar och en mittremsa med vägräcke, allt för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Stort fokus har lagts på att kunna minska de totala utsläppen av CO2 i projektet. Bland annat har mängden asfalt i projektet minskats genom att göra beläggningen tunnare utan att göra inverkan på vägens livslängd och kvalitet. På sträckan har även ECO-Asfalt, framställd med koldioxidneutral bioolja, använts.

Under vägbygget har sträckans miljövärden värnats på ett annorlunda sätt. Längs den nya vägsträckningen rinner Bäsjöbäcken, en speciell plats för lekande fiskar. Vanligtvis leds bäckar om utan problem men just den här delen av bäcken, där motorvägen passerar över, var svårflyttad och en extra viktig del för fiskens fortplantning.

– Det finns stora miljövärden där etappen byggts, särskilt kopplade till bäckar och vattendrag. Här har vi haft ett givande samarbete där vi tillsammans hittat lösningen, säger Björn Elfström, projektledare Trafikverket.

– För att livet i bäcken skulle kunna fortsätta som vanligt under hela byggtiden byggde vi ett bäckskydd i form av en tunnel gjord av stora träbalkar, sten, grus och markduk. Uppe på detta skydd fortsatte byggnationen under närmare två års tid med tunga arbetsfordon som passerade på en byggväg rakt ovanpå bäcken, berättar Lars Bergström, projektchef på Peab.

Genom kontinuerliga mätningar har Trafikverkets miljöspecialister kunnat säkerställa att fiskarna har kunnat leva sitt vanliga liv trots ovanlig aktivitet ovanför vattenytan. För att bäcken ska kunna fortsätta sin ursprungliga väg genom landskapet även efter byggtiden valde Trafikverket tillsammans med Peab en annan typ av bro med bropelare placerade längre ifrån bäckfåran

Foto: Kasper Dudzik