Nyheter

Ny professor i trafiksäkerhet

Astrid Linder har utsetts till professor inom trafiksäkerhet med inriktning mot skadeprevention på VTI. Astrid har lång erfarenhet och djup kompetens inom området och kommer i sin nya roll att fortsätta sitt arbete med att bidra till en ökad trafiksäkerhet.

VTI har sedan tidigare fem professorstjänster inom områdena HMI (människa-maskin-interaktion) inom transportsektorn, nationalekonomi med inriktning mot transporter, väg- och banteknik och miljöanalys med inriktning mot transporter. Genom den nya utnämningen tillförs ytterligare ett område.

– Det finns en stor potential att utveckla trafiksäkerhetsforskningen vid VTI vidare, bland annat i ljuset av Agenda 2030 och hållbarhetsmålen. Här kommer tillsättningen av professorstjänsten helt rätt i tiden, säger Tomas Svensson, generaldirektör vid VTI.

Astrid Linder har arbetat med personskadeprevention sedan slutet av 90-talet. Astrid är civilingenjör, teknisk fysik, blev teknologie doktor i trafiksäkerhet 2002 vid Chalmers tekniska högskola och utnämndes 2016 till adjungerad professor i personskadeprevention vid Chalmers. Till VTI kom hon 2005 och har sedan dess varit forskningschef och chef för enheten Trafiksäkerhet och trafiksystem. Förutom att ha bidragit till utvecklingen av trafiksäkerhet genom olika forskningsprojekt har Astrid deltagit i ett antal olika internationella samarbeten och erhållit flera internationella utmärkelser.

För många är Astrid känd för sitt arbete med att utveckla kvinnliga humanmodeller för krockprovning, såväl fysiska krockdockor som virtuella. För närvarande koordinerar hon också ett omfattande EU-projekt kallat VIRTUAL, som syftar till att utveckla virtuella krocktestmetoder.

– Jag ser fram emot att i min nya roll fortsätta att bidra till att utveckla trafiksäkerheten och på så sätt minska antalet döda och omkomna i trafiken, säger Astrid Linder.

Hon betonar att arbetet med att utveckla trafiksäkerheten är ett samarbetsprojekt som sker både nationellt och internationellt.

– Sverige har bidragit med värdefull kompetens och erfarenhet i det internationella arbetet med att förbättra trafiksäkerheten samtidigt som vi hittar idéer och inspireras av andra länder. Här vill jag fortsätta att bidra.

Astrid Linder tillträder den nya professorstjänsten 1 januari 2021.

Foto: VTI/Annika Johansson