Nyheter

Ny tågplan och tabell från Trafikverket

Nu är planeringen klar för 2021 års järnvägstrafik och banarbeten. Den 13 december börjar årets tågplan att gälla.

Sverige har den mest avreglerade järnvägsmarknaden i Europa. För att få trafikera järnvägen måste man ansöka om tid i spåren. De som ansöker är tågbolag, kollektivtrafikmyndigheter, kommuner, industrier, försvaret, museiverksamheter (turism), entreprenörer i järnvägsbranschen med flera. Det tar nästan ett år att ta fram en tågplan. Från februari till april går det att ansöka om tåglägen i den kommande tågplanen.

Förutom trafikerande tåg behöver banarbeten planeras in i tågplanen. Vi prioriterar underhåll där det gör mest nytta, på större stråk och i storstadsområden. Där trafiken är som tätast får underhållsinsatserna också positiva effekter i hela järnvägssystemet.

Järnvägen består av många olika delar. Signaler, växlar, elkraft, ställverk, kontaktledningar – allt ska samverka för att det ska fungera. 12 000 kilometer spår med kontaktledning, 11 000 växlar och 29 000 signaler är några av alla de delar som finns i järnvägssystemet. Just nu rustas Sveriges järnväg som aldrig förr, men det tar tid. Mängden trafik ökar samtidigt som ska vi ge plats åt de 1678 planerade banarbeten som genomförs på spåren varje år.

Några av de större arbetena i tågplan 2021:

Stockholm Central – stationsåtgärder/växelbyten

Karlberg, Stockholm – spårbyte

Ängelholm-Maria – dubbelspårsutbyggnad

Lund-Malmö, fyrspårsutbyggnad

Göteborg Olskroken – ombyggnad till planskilda spår

Varberg – utbyggnad dubbelspår och tunnel

Värmlandsbanan – förberedande spårbyten

Ostkustbanan – spårbyte

Tågplan 2021 i siffror:

57 sökande mot förra årets 51

1678 banarabeten mot förra årets 1876

11 313 tåglägen mot förra årets 11 679

Primär fastställelse 25 september

Trafikstart 13 december

Läs mer om tågplaneprocessen