Nyheter

Vänsterpartiet, Göteborg: ”Goda skäl att inte skrota linbanan över Göta älv”

”Det saknas realistiska alternativ till en linbana över Göta älv. Vänsterpartiet vill att Göteborg utreder det nya privata initiativet om att bygga linbanan billigare. Då det är ekonomiska argument som använts för att skrota linbanan menar vi att detta förslag noggrant behöver följas upp”.

Det skriver oppositionsrådet Daniel Bernmar (V) i en debattartikel i GT idag:

”Sedan idén om en linbana över Göta älv presenterades har Vänsterpartiet varit positiva till förslaget. En linbana har potential att fungera som älvförbindelse fram till att en ny spårvägsförbindelse mellan Lindholmen och Stigberget kan finnas på plats år 2035. Vi menar att det i dagsläget saknas realistiska alternativ för hur kollektivtrafiken över älven kan utvecklas på kort och medellång sikt utan en linbana.”

”Därför är vår fråga nu till de partier i Göteborg som säger nej till linbanan: Vad har ni för lösningar på de stora brister som finns i kollektivtrafiken över älven? Vilka alternativ finns det som är bättre än linbanan när det gäller effektivitet, kapacitet och tillförlitlighet – och då till en mycket lägre kostnad?”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/det-finns-flera-goda-skal-att-inte-skrota-linbanan/