Nyheter

Regeringen förlänger trafikplikten för flyglinjer

Regeringen har beslutat att ytterligare förlänga den temporära allmänna trafikplikten för ett antal flyglinjer till och från Norrland och Gotland. Förlängningen gäller från den 1 januari till den 30 juni 2021. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

På grund av coronapandemins negativa effekter på tillgänglighet och samhällsviktiga transporter beslutade regeringen i april 2020 om en temporär allmän trafikplikt på ett antal flyglinjer till och från Norrland och Gotland och att Trafikverket skulle upphandla flygtrafik för linjerna.

Trafikplikten förlängdes i augusti 2020 och regeringen har nu beslutat att ytterligare förlänga trafikplikten från den 1 januari till den 30 juni 2021. Beslutet innebär även att Trafikverket vid behov fortsatt ska upphandla trafik på aktuella flyglinjer.

Myndigheten ska även löpande följa utvecklingen och ha i beredskap att teckna avtal för det fall flygtrafiken på någon av de berörda flyglinjerna förändras så att den inte uppfyller kraven i den allmänna trafikplikten.