Nyheter

Västlänken-projektet: IBECO löste sättningsutmaningen med specialanpassad kompensator

IBECO har med en ny specialanpassad sättningskompensator löst utmaningen med sättningar på upp till 600 mm. Det är en del i det stora Västlänken-projektet vid centralstationen i Göteborg som krävde en lösning som klarar 100 år av sättningar i göteborgsleran.

– Det här var en relativt komplex och avancerad utmaning. Sättningar i marken påverkar naturligtvis ledningsnätet över tid och här fanns det beräkningar på stora sättningar och då behövde man en lösning som kunde kompensera dessa över tid. Med vår nya lösning ska konstruktionen hålla sig i bra skick i över hundra år, vilket enligt beräkningarna som är gjorda kommer att ge sättningar på 600 mm, säger Andreas Carlberg, försäljningschef på IBECO.

När NCC, som är huvudentreprenör för projektet i Göteborg, fick specifikationen för VA-kompensering blev IBECO kontaktade av en underkonsult för att komma med råd om lämplig teknisk lösning. Efter diskussioner och framtagning av olika förslag på lösningar landade det i en specialanpassad sättningskompensator.

– För att kunna lösa detta fick vi utgå från ett antal kända komponenter, men sedan även konstruera specialtillverkade lösningar. Samarbetet med NCC var mycket givande och vi kunde med vår expertis hitta en bra lösning. För oss är detta ett tydligt kvitto på att vi både är en agent och har kunskapen att göra kundspecifika lösningar där vår kunskap och våra tekniska idéer är avgörande för att vi ska kunna hjälpa kunden, fortsätter Andreas Carlberg.

Många stadskärnor har ett behov av att ses över ledningsnätet och nya VA-lösningar behövs på många ställen. Samtidigt byggs det allt mer inne i de centrala delarna av våra städer.

– Sättningar skapas ofta när man gräver i ett område eller där marken rör på sig. Tyngden på byggnaderna påverkar också. I dag bygger vi högre och tyngre byggnader än tidigare och då blir sättningar en viktig fråga för att klara ett väl fungerande VA-nät. Den konstruktion som vi nu har tagit fram till det här projektet kan vi ta med oss kunskap från till andra projekt, avslutar Andreas Carlberg.