Nyheter

Lommabanan öppnar – milstolpe för pendlingstrafiken i Skåne

Söndagen den 13 december klockan 06.32 lämnar det första Pågatåget Kävlinge för att sedan köra mot Malmö C på den nyöppnade Lommabanan. En viktig milstolpe för berörda orter och för utvecklingen av pendlingstrafiken i hela västra Skåne.

Många års intensivt arbete ligger bakom att Trafikverket nu kan öppna för pågatågstrafik på Lommabanan. En bana som innan ombyggnaden främst använts för godstransporter och omledning vid störningar.

– Lommabanan är ett starkt bidrag till en hållbar infrastruktur i Skåne så det känns väldigt bra att ombyggnaden nu är klar och persontågen kan börja rulla. När pandemin är över är förhoppningen att hårt trafikerade E6 kan avlastas när fler kan ta tåget istället för bilen, säger Lennart Andersson, Trafikverkets regiondirektör i syd.

Nya stationer har byggts i Lomma och Furulund, något som skapar nya förutsättningar för pendling och ett hållbart resande.

– Vi är glada att äntligen kunna erbjuda trafik till Lomma och Furulund. Med Pågatågens hjälp knyter vi dessa kommuner ännu närmare Malmö och kontinenten och fler stationer planeras framöver. De blir dessutom ett snabbt och hållbart alternativ för dem som pendlar till och från Malmö, säger Maria Nyman, affärsområdeschef tåg på Skånetrafiken.

Lomma och Kävlinge kommun ser båda stora utvecklingsmöjligheter för såväl boende och näringsliv.

– Persontrafik på Lommabanan är en omdanande samhällssatsning som kommer att påverka såväl medborgarna i Lomma kommun som boende i närregionen positivt. Det förbättrar självklart förutsättningarna för hållbart resande, men ökar även ortens tillgänglighet genom att det blir enkelt och smidigt att åka till och från Lomma. Vidare blir Lomma en mer attraktiv plats för företagande, säger Robert Wenglén, kommunstyrelsens ordförande i Lomma kommun.

– Äntligen får vi en ny tågförbindelse mellan Kävlinge-Malmö och Furulund kopplas upp på det regionala tågnätet. Det finns sådan potential kring Furulunds utveckling framåt, vi vet att etablering av en ny station ger en ort en energiboost. Vi är stolta över att vi nu har tre pågatågsstationer i kommunen som underlättar för våra invånares vardag, bidrar till klimatsmart resande och att våra förutsättningar som tillväxtort stärks. Allt detta är en viktig del i vårt arbete för att bli Skånes bästa boendekommun. Nu tar vi steget till ännu bättre pendlingsmöjligheter och storstadspulsen, säger Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande i Kävlinge kommun.