Nyheter

Amazon Web Services ska utbilda 29 miljoner nya molnexperter

Fram till år 2025 ska 29 miljoner människor världen över utbildas med nya tekniska kunskaper inom molntjänster. Det berättar bolagets globala chef för offentlig sektor, Teresa Carlson, i samband med det årliga globala evenemanget AWS re:Invent.

Initiativet som kommer att vara kostnadsfritt för deltagarna innebär en kraftig utökning av AWS befintliga utbildningsprogram och omfattar fler än 200 länder.

Fler än 500 kurser, interaktiva labb och virtuella lektioner kommer att ingå och den som vill lära sig om molnteknik i sin egen takt har tillgång till programmen AWS Training and Certification och AWS Educate. Programmen är anpassade för olika kunskapsnivåer, från den som vill ha grundläggande kunskaper i molnet till erfarna IT-tekniker som vill uppdatera sig på nya innovationer eller fördjupa sina specialkunskaper.

Dessutom kommer AWS globala utbildningsprogram re/Start att byggas ut i samarbete med olika lokala organisationer. Programmet är en tolv veckor lång intensivutbildning som förbereder arbetssökande eller personer som vill byta spår i arbetslivet för en karriär inom molnteknik. Initiativet leder till jobbintervjuer inom området för fler än 90 procent av dem som slutför utbildningen. AWS re/Start finns idag i 25 städer i tolv länder, med målet att fördubbla antalet städer redan under 2021.

En viktig del av utbildningsprogrammet är också fortsatta investeringar i gratis utbildningar som ger deltagarna möjlighet att uppnå olika AWS-certifieringar. Certifieringar fungerar som kvalitetsstämplar och bevis på uppnådd teknisk kunskap inom molnteknik.

Som en del av utbildningssatsningen kommer också flera nya typer av kurser och program att utvecklas. Ett exempel är en tvådagarskurs i reparation och testning av fiberoptik, en kunskap som är väsentlig om man vill arbeta med installation av moderna fibernätverk. Ett annat exempel är Amazons Machine Learning University, ett gratis ’snabbspårsprogram’ där man som deltagare får lära sig hur maskininlärning kan användas för att lösa konkreta affärsproblem.

– Jag har haft samtal under många år med näringslivsledare och beslutsfattare om hur vi kan arbeta tillsammans för att hantera talangbristen. I de konversationerna är vi alla överens om vikten av att demokratisera kunskap och göra möjligheten att bygga tekniska färdigheter tillgänglig för alla – oavsett deras bakgrund, utbildning eller sociala situation, skriver Teresa Carlson, global chef för offentlig sektor på Amazon Web Services i ett blogginlägg.

I samband med offentliggörandet deltog hon i ett panelsamtal med Klaus Schwab, grundare av World Economic Forum, som bland annat behandlade hur den globala pandemin ytterligare ökat det akuta behovet av att hitta nya vägar till utbildning.

– Om vi ser till de fyra arbeten där efterfrågan kommer att vara störst i framtiden enligt vår forskning, så handlar det om dataanalytiker och dataforskare, AI-specialister, big data-specialister och experter på digital strategi. AWS profil ligger exakt i linje med det behovet. Jag tror vi behöver ett samarbete, vi måste få företag att engagera sig i kunskapsrevolutionen, avslutar Klaus Schwab.