Nyheter

Folkhälsomyndighetens SMS sågas av experter

Det SMS med coronainformation till Sveriges befolkning som skickades i dag har fått massiv kritik. Inte ens Folkhälsomyndigheten själv ansåg att det var ett bra sätt att kommunicera information på.

PR-experten Paul Ronge sågar SMS:et i en kommentar till Aftonbladet:

– Det blir nästan patetiskt. Det verkar mest som att utspelet, att man ska gå ut med 22 miljoner sms, mer handlar om att visa någon sorts handlingskraft. Att få rubriker på att man gör någonting.

Paul Ronge ifrågasätter bland annat formuleringen ”följ de nya skärpta råden” i SMS:et:

– Skärpta råd? Hur då skärpta? Så fort du kommer utomlands står det klart – man får böter, eller inte böter. Det är inte bara råd, utan påbud. I detta ligger, tror jag, hela den kommunikativa problematiken för regeringen och Folkhälsomyndigheten.

”Istället för att arbeta med att hantera konsekvenserna av pandemin måste vi nu arbeta med ett sms, för att regeringen ska verka handlingskraftiga” säger en uppgiftslämnare till Aftonbladet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) avrådde för att skicka ut SMS och ett dokument som Aftonbladet tagit del och som  SVT var först att rapportera om ifrågasatte man kommunikationssättet av följande skäl:

De tekniska förutsättningarna är inte tillräckligt utredda
”Ett nationellt utskick har aldrig tidigare testats på SOS Alarms plattform – vilket i sig kan utgöra en risk. Vi vet inte hur det påverkar kapaciteten i telenäten”

Stora konsekvenser för andra nationella kanaler
MSB skriver att Vårdguiden, 113 13 och 112 måste vara förberedda för en stor mängd samtal.
”Ett nationellt VMA-utskick kan medföra stora konsekvenser för kanalernas kapacitet att klara av sina övriga uppdrag.”

Risk för bedrägeri
”Enligt Polisen är sms-utskick något som bedragare kan dra nytta av, till exempel genom att skicka ut sms som ser ut att komma från myndigheterna, med en länk som hänvisar till mer information men som går någon annanstans, så kallad phising. Risken för detta är särskilt stor om det tar lång tid för sms:et att komma fram”.

Risk för skadat förtroende och att sms kommer att krävas också vid framtida nationella kriser
Corona-smset riskerar att skada förtroendet för varningssystemet VMA, skriver MSB.
”Man riskerar att skapa någon typ av ”viktighetsincitament”, som riskerar att bli normerande för framtida händelser. En händelse som i framtiden inte genererar ett sms-utskick kan således komma att tolkas som mindre allvarlig, eller mindre viktig”.