Nyheter

Huawei om beslutet att genomföra 5G-auktionen: Riskabelt och olyckligt

Post- och telestyrelsen (PTS) meddelade på fredagen att myndigheten återupptar frekvenstilldelningen till det svenska 5G-nätet. Trots att den rättsliga prövningen fortfarande pågår, har PTS beslutat att den 19 januari 2021 inleda den auktion som stoppades i november.

Kammarrätten har slagit fast att Huawei är part i processen relaterad till 5G-auktionen och det är anmärkningsvärt att PTS nu annonserar sin intention att gå vidare i processen än en gång utan att konsultera Huawei. Detta innebär att PTS än en gång har åsidosatt Huaweis rätt att bli hörd om ett så ingripande beslut, trots att detta var en kraftigt bidragande orsak till att det nuvarande juridiskt osäkra läget uppstod, menar Huawei i ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att PTS den 20 oktober helt oväntat meddelade att ett antal tilläggsvillkor skulle läggas till den förestående 5G-auktionen. Villkoren innebär bland annat att produkter från Huawei inte får användas i de framtida 5G-näten. Operatörer som i nuvarande 3G- och 4G-nät har sådan utrustning måste, om den används i 5G-nätet, också byta ut även denna senast den 1 januari 2025.

Dessa villkor stoppades tillfälligt av Förvaltningsrätten i Stockholm den 9 november 2020, men onsdag den 16 december 2020 hävde Kammarrätten i Stockholm den så kallade inhibitionen. Kammarrätten kom dock till slutsatsen att förbudet mot Huaweis produkter är överklagbart och att Huawei som leverantör kan föra en sådan talan. PTS tillåts visserligen genomföra auktionen, men Kammarrättens utslag gör det mycket olämpligt att göra det just nu.

Prövningen av själva grundfrågan – huruvida förbudet mot Huawei är olagligt eller inte – kommer att fortsätta i Förvaltningsrätten i Stockholm under 2021. Kammarrätten menade att den slutliga utgången i det målet är ”oviss”.

Trots att den rättsliga prövningen pågår i domstolarna går PTS nu alltså vidare i syfte att försöka driva igenom en auktion.

– Vi har full förståelse för svenska myndigheters fokus på säkerhet, men är övertygade om att höga krav på säkerhet går att förena med ett system där konkurrens och innovation säkerställs. Huawei hoppas självklart på en lösning som är positiv för alla parter, och vi har återkommande till PTS och andra myndigheter och beslutsfattare framfört att vi står till förfogande och vill medverka i att finna konstruktiva lösningar, säger Kenneth Fredriksen, vice vd för Huawei CEE och Norden.

– Däremot är det givetvis inte acceptabelt att genomföra auktionen på villkor som när auktionen är genomförd kan visa sig inte gälla. Om det visar sig att domstolarna anser att PTS villkor måste ändras innebär det att förutsättningarna för auktionen var felaktiga. Auktionen kan dock inte göras om som om ingenting har hänt eftersom operatörernas bud och strategier då är kända. Detta visar att det är högst olämpligt att genomföra auktionen och att det kan innebära omfattande och irreparabel ekonomisk skada för ett flertal aktörer, säger Kenneth Fredriksen.