Nyheter

Workfront: ”6 åtgärder som IT kan vidta för att främja digital transformation”

Här kommer ett inlägg från Swen Arnold, Regional Director Nordics, BeNeLux, DACH, på Adobe-företaget Workfront, hur man arbetar för att främja digital transformation:

”Digital transformation inkluderar allt från hur ett företag integrerar med kunder via webbplatser och e-handel, till hur de driver sina interna processer och utvecklas genom nya produkter, upplevelser, operativa modeller och varumärken. Digital transformation är viktigt, men enligt en undersökning från det amerikanska managementkonsultbolaget Bain & Company misslyckas 95 procent av de digitala transformationerna att uppnå eller överträffa förväntningarna.

Företagen måste helt enkelt förändra hur de tänker kring sin digitala utveckling – det handlar inte bara om att implementera rätt teknik, det handlar också om att förändra människors sätt att tänka, agera och samarbeta. Här har IT-avdelningen en nyckelroll för att styra företagens digitala transformation.

Här följer sex viktiga åtgärder som IT-avdelningen kan vidta för att förbättra sättet företag arbetar på.

1. Koppla ihop strategi med resultat

I och med begränsade resurser, distansarbete och förändrade prioriteringar har det blivit svårt för ledare att säkerställa att rätt personer fokuserar på rätt saker i enlighet med företagets strategiska prioriteringar. För att stärka kopplingen mellan strategi och resultat behöver företagen implementera teknik som kan kartlägga arbetsflöden, affärer och medarbetare. Något som skulle ge företagsledningen en realtidsvy över företaget och som de aktivt kan hantera för att säkerställa att arbetet anpassas till företagets strategi.

2. Planera och prioritera iterativt

Företag som vill lyckas med sina digital transformation måste kunna anpassa sig snabbt när nya utmaningar och möjligheter dyker upp. Nyckeln är iterativ flexibilitet, vilket handlar om att företagen behöver bygga upp sin organisation med teknik som möjliggör en flexibel planering och prioritering samt bestämma vad som fungerar och vad som behöver förändras för att fatta smarta beslut om bästa vägen framåt. I och med coronapandemin och folkhälsomyndighetens rekommendationer har företag och IT-avdelningar snabbt behövt anpassa sig för att kunna fortsätta arbeta – trots en global pandemi. De företag som kan anpassa sig och utnyttja den nya tekniken på rätt sätt, är de som kommer stå starkast i framtiden.

3. Öka produktiviteten utan att äventyra medarbetarnas autonomi

IT-avdelningen behöver hitta sätt att hjälpa medarbetare att bli mer produktiva utan att äventyra deras frihet och kreativitet. Olika arbetsprocesser och verktyg måste anpassas på ett sätt som ökar produktiviteten och samtidigt möter individens behov för att lyckas med jobbet. IT-avdelningen måste även ha tillgång till data från medarbetarna för att kunna skaffa sig en helhetsbild av det arbete som pågår i hela organisationen för att på så sätt identifiera uppgifter och processer som kan automatiseras för att spara tid och öka produktiviteten.

4. Gör data tillgänglig och handlingsbar

När företagsledningen behöver spendera tid på att samla in data i ett användbart format missar de ofta möjligheter och slösar bort viktiga resurser. IT-avdelningen behöver därför ha åtkomst till rätt data i realtid och som kan presenteras på ett sätt som gör den lätt att analysera. Eftersom säkerhet och integritet är viktiga prioriteringar kan rollbaserade hierarkier skapas för att säkerställa att rätt data endast är synlig för rätt personer.

5. Minska antalet datasilos

Att koppla ihop strategi med resultat, öka produktiviteten på företagsnivå samt kombinera data från flera system är omöjligt utan integrering av applikationer och system. Integrationen bör struktureras på ett sätt som skapar flexibilitet och interoperabla arbetsflöden för att hjälpa enskilda individer, team och avdelningar att fokusera på rätt arbete vid rätt tidpunkt.

6. Hitta bra partners

Att vara en organisation som genomgår en intern (digital) transformation är inte enkelt. Det gäller för IT-kollegorna att dagligen stå redo för att fixa problem och svara på förfrågningar. Därför måste IT omges av bra partners som kan stötta i den strategisk planeringen och se den långsiktiga visionen. Digital transformation påverkar hela organisationen, och det handlar inte bara om att investera i ett bra system, det handlar också om att förändra hur marknad, IT, försäljning, HR och alla andra avdelningar samarbetar och fungerar.”

– Swen Arnold, Regional Director Nordics, BeNeLux, DACH, på Adobe-företaget Workfront –