Nyheter

H2Accelerate – nytt samarbete för utsläppsfria vätelastbilstransporter

IVECO, Daimler Truck AG, OMV, Shell och Volvokoncernen har kommit överens om att arbeta tillsammans för att bidra till att skapa förutsättningar för massmarknadsutrullning av vätgaslastbilar i Europa.

Eftersom allt fler regeringar och företag sällar sig till en gemensam vision om ett energisystem med noll nettoutsläpp anser deltagarna i H2Accelerate att väte är ett viktigt bränsle för en komplett utfasning av fossila bränslen i lastbilssektorn.

Genom att uppnå en storskalig utbyggnad vätgasdrivna lastbilar förväntas det att nya branscher skapas: anläggningar för produktion av väte utan koldioxidutsläpp, storskaliga system för distribution av vätgas, ett nätverk av högkapacitets tankstationer för flytande väte och vätgas samt tillverkning av de vätgasdrivna lastbilarna.

Deltagarna i H2A tror att synkroniserade investeringar i hela sektorn under 2020-talet kommer att skapa förutsättningar för massmarknadsutrullning av tunga transporter med vätedrift, vilket är nödvändigt för att kunna uppnå den europeiska ambitionen om nettonollutsläpp senast år 2050.

Uppskalningen över tio år förväntas börja med kundgrupper som är villiga att tidigt satsa på vätgasbaserade lastbilstransporter. Dessa flottor förväntas användas i regionala kluster och längs europeiska högkapacitetskorridorer med god täckning med tankstationer. Under detta årtionde kan klustren sedan kopplas samman så att de formar ett alleuropeiskt nät.

Gerrit Marx, President Commercial & Specialty, Vehicles på CNH Industrial, säger:

– Huruvida vätecellsteknik inom tunga transporter kan få omfattande genomslag beror på den nödvändiga infrastrukturen. Dessutom behöver vi väldigt konkreta projekt för att med åkerier och andra intressenter inom branschen visa att denna lösning är livskraftig både ekonomiskt och rent praktiskt. Det banbrytande samarbetet H2Accelerate kommer att skapa förutsättningar för att detta och påskyndar övergången till utsläppsfria transporter.

– Målet är klart. Genom att satsa kraftigt på uppskalning behöver vätgasdrivna lastbilar göras tillgängliga för kunderna till samma eller lägre kostnad jämfört med vad det i dag kostar att äga och använda en diesellastbil. Detta innebär att lastbilskunder behöver ha tillgång fordon utan koldioxidbelastning med motsvarande tankningstid, räckvidd och kostnadsintervall som för de fordon som används i dag. För att kunna uppnå denna ambition behövs ett tydligt regelverk, inklusive policyer kring distribution av vätgas, vätgasdrivna lastbilar, infrastruktur för tankning och konsumentincitament på ett samordnat sätt, säger Elisabeth Brinton, Executive Vice President för New Energies på Shell.