Nyheter

Ny mobil enhet för CO2 gör förorenad mark till ny godsterminal

Göteborgs hamn använder SOLVOCARB® vattenbehandlingsystem för att neutralisera alkaliskt vatten under byggandet av en ny godsterminal med lera muddrad från havsbotten.

Göteborgs Hamn har beslutat att bygga en ny godsterminal med hjälp av lera från Göta Älv. Eftersom leran innehåller föroreningar, däribland TBT (tributyltin), måste restvattnet som trängs bort vid cementeringen pH-neutraliseras och renas innan det kan släppas ut i havet.

För första gången i Norden installerade Linde sin SOLVOCARB mobil, en bekväm drop-in-utrustning för effektiv inlösning av gasformig koldioxid (CO2). Vid inlösning i vatten bildar koldioxid kolsyra som sänker pH-värdet till lämplig nivå.

– Genom att hålla pH i det förskjutna vattnet på en neutral nivå in till efterföljande sedimentering och filterrening, säkerställer vi att TBT förblir säkert bunden, vilket gör det otillgängligt för vattenlevande organismer i vattnet, förklarar Kristina Bernstén, miljöprojektledare vid Göteborgs Hamn.

Medan de flesta lösningar för pH-neutralisering använder mineralsyror för att minska alkaliniteten, säger Kristina Bernstén att CO2 är ett säkrare och mer hållbart alternativ.

– Att använda CO2 för pH-justering har två stora fördelar: För det första kan vi undvika att eventuellt minska pH i vattnet så att det inte blir för surt. För det andra är det mycket säkrare ur ett arbetsmiljöperspektiv, eftersom hantering av syror alltid kan vara en riskfylld affär, förklarar hon.

Koldioxid kan användas för pH-kontroll i en mängd olika industrier, från mat till textil, massa och papper, kemikalier och petroleum. Förutom avloppsrening kan det användas för pH-reglering av processvatten och för att öka alkaliniteten och hårdheten hos dricksvatten.

Fakta

Den nya godsterminalen i Göteborgs Hamn byggs på ett område som mäter cirka är 220 000 m2 kvadratmeter och är planerad till drift 2024-2025.

Göteborgs Hamn är strategiskt beläget på Sveriges västkust. Cirka 70 % av Sveriges totala befolkning och industriella kapacitet ligger inom en radie av 500 km från hamnen, som för närvarande hanterar nära 30 % av den svenska utrikeshandeln och driver mer än 130 direkta tjänster till destinationer i Europa, Asien, Mellanöstern Öst, Afrika och Nordamerika.