Nyheter

Trollhättan Vänersborgs flygplats blir nu beredskapsflygplats

Trollhättan-Vänersborgs flygplats är en av de flygplatser som med mycket kort varsel kommer ha beredskap för att ta emot ambulansflyg och andra viktiga transporter dygnet runt.

Från och med imorgon, onsdag 23:e december, kommer alltså flygplatsens personal och flygledare från ACR att kunna öppna flygplatsen inom 1-2 timmar.

Den höjda beredskapen är beslutad av regeringen efter önskemål från landets regioner. Uppdraget tydliggör flygplatsens samhällsviktiga funktion och är prioriterat att klara av.

– Tack vare ägarnas strategiska beslut att hålla alla funktioner igång och flygplatsen öppen, trots att ingen linjetrafik förekommer, kan vi ta oss an detta uppdrag med mycket kort varsel, säger Anna Råhnängen, verksamhetsansvarig och VD i flygplatsbolaget.