Nyheter

Ny rapport från Unit4: Employee Lifetime Value

Här ett inlägg från Alexander Drevstad, Sales Director, Nordic, Unit4 om en rapport om  hur man får ut mer av sina medarbetare – ökad trivsel ger ökad lönsamhet:

”Att anställa nya medarbetare tar mycket resurser i anspråk. Och skulle det inte vara trevligt om du i förväg fick veta hur lönsam en medarbetare kommer att bli, innan du undertecknar anställningsavtalet? Ingen kan se in i framtiden, men det finns ett antal saker du kan göra för att välja rätt person och se till att denna någon stannar länge hos dig.

Unit4 har nyligen publicerat en rapport – Employee Lifetime Value, om hur du kan öka det totala värdet för varje enskild anställd. Det vill säga hur mycket värde personen skapar under sin livscykel i företaget – från den tid hon anställs till den tid hon lämnar. Rapporten baseras på resultaten från forskaren Maia Josebachvili, data från vår egen HR-programvara och en nyligen genomförd undersökning om medarbetarnas engagemang på jobbet.

Om du tycker att det låter lite cyniskt att prata om anställdas värde på det här sättet, låt mig klargöra: rapporten anger att det mest effektiva sättet att maximera anställdas resultat är att behandla dem väl och se till att de är motiverade. Det finns ett antal åtgärder du kan genomföra, och ju fler sådana åtgärder du vidtar, desto längre stannar de anställda i organisationen och desto mer värde skapar de.

Måste vara en bra matchning

Kultur är avgörande redan i rekryteringsprocessen. Att ta reda på om en kandidat passar in i företagskulturen är en viktig uppgift som HR-avdelningen ska ta hand om. Om kandidaten inte passar in bör du inte anställa henne – hur bra personen än må vara. Det bör finnas en match mellan medarbetaren och kulturen. I nästa steg är det teamledare som har kunskaper om vad som krävs för arbetet och som kan avgöra om kandidaten har de färdigheter och kompetenser som krävs. 

Minska starttiden med 30 procent

Så snart rätt kandidat har hittats bör du börja ”preboarding”, som innebär att bli av med allt administrativt arbete redan innan den nya personen har sin första arbetsdag. När personen har börjat är det viktigt att hon, förutom god utbildning, blir väl förtrogen med företagets kultur och rutiner. Hon måste få regelbunden vägledning och helst en fadder under det första kvartalet. På det här sättet kan du minska tiden innan personen är produktiv med 30 procent. Genom en sådan process lyckas Google minska tiden innan en ny medarbetare producerade för fullt med en hel månad. 

Prata med varandra – ofta

När det gäller ledning och utveckling ser vi att de som får regelbunden coaching och frekvent feedback presterar bättre än anställda som utvärderas en eller två gånger om året. Genom att sätta upp flera kortsiktiga mål för arbetet och utvärdera dessa tillsammans med de anställda får du en bättre överblick när det kommer till teamets utveckling. Det är också lättare att fånga upp missnöje och frustration, så du kan ta itu med detta innan det blir ett problem. Över 60 procent av företagen i vår undersökning upplevde att de fick ökat värde genom regelbundna konversationer ansikte mot ansikte.

Välj empatiska ledare – inte proffs

Valet av chefer har också stor inverkan på hur mycket värde de anställda producerar. Jag tror att vi har alldeles för många ledare som inte borde vara ledare. Problemet är att många företag gynnar de som är duktiga inom sitt område och inte de som har goda ledarskapsförmågor. Vår undersökning visar dock att företag där chefer är bra på att stödja, följa upp, stärka och engagera anställda har 30 procent högre omsättning än genomsnittet.

Så mycket mer än bara lönen

För att få motiverade och produktiva medarbetare måste du fokusera på välbefinnande och en bra kultur. Löner och fördelar kommer aldrig att kunna skapa detta allena. Människor måste känna att de tillhör en gemenskap och att de värdesätts. Enligt Linkedin är brist på erkännande av hårt arbete en avgörande faktor för 12 procent av dem som väljer att säga upp sig. Att erkänna bra resultat är grundläggande för motivation och engagemang. Se också till att det är lätt för anställda att ge input och feedback. Och underskatta aldrig värdet av sociala aktiviteter. Vänskap på jobbet visar sig öka prestandan.

Vill du få ut det mesta av dina anställda? Prioritera att ge dem en bra start, nära uppföljning, utvecklingsmöjligheter, god ledning och skapa en bra miljö. Då får du resultat.”

– Alexander Drevstad, Sales Director, Nordic,  Unit4 –