Nyheter

Första Brexit-fartyget har anlöpt och avgått utan problem

Under tisdagsmorgonen, 5 januari, anlöpte fartyget Fadiq till Gothenburg RoRo Terminal från Immingham i England. Fartyget är det första att anlöpa terminalen från Storbritannien, efter deras utträde ur EU.

– Den största skillnaden ser vi främst i mängden lastat gods som är mindre än vanligt, en tydlig kombination av Brexit och julledigheten säger Maria Franksen, VD Gothenburg RoRo Terminal, och fortsätter:

– Fadiq anlöpte utan problem och vi ser att kunden tagit till sig av informationen från terminalen och inga märkbara kösituationer eller komplikationer har uppstått.

Under måndagen avgick fartyget Petunia från terminalen mot England efter Brexit. Även Petunias godsmängd var mindre.

– Gothenburg RoRo Terminal har förberett sig noggrant inför Brexit och nu när vi är igång ser vi att allt fungera enligt våra planer, avslutar Maria.