Nyheter

Enfo: ”Dags att göra upp med sitt legacy – snart är det för sent”

Här ett debattinlägg från Andreas Stenlund på Enfo. Det handlar om företag som oftast ställs inför att antingen flytta över alla sina system till molnet eller att fortsätta köra på som man alltid gjort. Inget av alternativen är riktigt gångbara, det handlar snarare om att hitta en flexibel infrastruktur där man hanterar olika delar på olika platser:

”Att administrera integrationslösningar på tunga legacysystem är en nödvändig utmaning för de allra flesta organisationer som av olika anledningar inte har möjlighet att gå över till molnet.

Flertalet av dessa organisationer sitter med höga omkostnader för uppgraderingar och underhåll i en arkitektur som för länge sedan passerat sitt bäst före-datum. Ofta har man gjort så stora investeringar här att det inte är ekonomiskt försvarbart att gå över till något helt annat.

Det faktum att kundupplevelsen idag spelar en allt större roll har lett till diskussioner om kontinuerliga leveranser och behovet av moderna API-plattformar. Det har inte underlättat situationen för bolag med stora behov av förnyelse.

En långsiktigt hållbar lösning är att ta befintliga integrationsplattformar in i framtiden med hjälp av containers – teknologi för att dela upp applikationer i mikrotjänster och exekvera dem i virtuella miljöer. Det ger dessutom möjligheten att drifta både i egna lokaler och i molnet.

Det kräver självklart viss anpassning tillsammans med insatser inom såväl migrering som uppgradering, men när det väl är utfört har man en gång för alla lyft organisationen ur det gamla underhållsträsket med allt-på-en-gång-uppgraderingar och kan istället fokusera på att leverera värde till verksamheten genom att dra nytta av de interna API:er som är så hett eftertraktade.

Jämfört med att fortsätta använda samma integrationsplattformar på samma sätt som tidigare ger det här upplägget en betydligt mer flexibel struktur.

Även organisationer som känner sig inlåsta i sina legacy-system kan vidta åtgärder för att modernisera sin arkitektur. Men det är alltför få som fått upp ögonen för det och ännu färre som faktiskt tar steget.

Det som är oroväckande är att tåget håller på att lämna stationen. Enligt en nyligen publicerad rapport från Gartner kommer containerteknologin att befinna sig på sin plateu of productivity – det vill säga vara allmänt använd – om som mest fem år.

Och eftersom legacy-system ofta fått vara kvar eftersom de är bärande för organisationen är det ett förändringsarbete som behöver ske kontrollerat. Och det tar tid.

I dag finns det ingen anledning att fundera över om man ska fortsätta använda tungrodda legacy-system eller istället köra allt i molnet, idag handlar det om att hitta en flexibel struktur där man kan hantera olika delar på olika platser i infrastrukturen. Men för att hitta denna gyllene medelväg måste frågan lyftas högre upp på agendan. Containerteknologin kan vara den perfekta dörröppnaren för IT-avdelningen att bättre kunna möta nuvarande och framtida behov. 

Att stå ensam kvar på perrongen när konkurrenterna moderniserar är nämligen en riskfylld strategi som kan få stor negativ effekt på verksamheten.”

– Andreas Stenlund, CTO och Tech lead inom området Integration på Enfo –