Nyheter

Mats Ericson, Nutanix: “Molnet fortsätter att dominera men trenderna för 2021 innebär hårdare jobb”

Mer detaljerade strategier för molnanvändning ger större vinster. Kraven på lönsamhet ökar för AI-satsningar. Men färdriktningen är tydlig för 2021, det är molnteknik och AI som gäller. Det skriver Mats Ericson, regionchef för Nutanix i Sverige, Danmark och Island:

”Kraven på dem som jobbar med att få teknik att fungera på företag, myndigheter och organisationer har alltid varit höga. Den enda konstanten i dessa jobb är en förmåga till ständig förändring. Det här årets extraordinära händelser har sannerligen tydliggjort det.

Det här är vad vi kan förvänta oss av 2021. 

Trend 1: Molnteknik precis överallt

I takt med att vi anpassar oss till en tillvaro efter pandemin kommer IT-avdelningarna att eftersträva större flexibilitet och anpassningsförmåga för infrastrukturlösningar. Det innebär ökad användning av molnbaserade verktyg i alla nivåer av verksamheten. 

Tekniklösningar som frigör applikationer från fysiska platser kommer att prioriteras. Det innebär ofta virtualiserade applikationer och datatjänster som utformats för molnanvändning från början, och som främst används i hybridmiljöer. Om man vill krångla till det kan man prata om applikationer som ”abstraherade” resurser. I praktiken betyder det att förenkla för användare genom att dölja hur komplex en lösning egentligen är.

En följd av den här trenden blir också behovet av migreringar och omskrivningar av existerande lösningar, inte minst för att förbättra säkerhet.

Trend 2: Mer detaljerade strategier

Många applikationer kommer att flyttas till publika molntjänster. Men det gäller inte utan undantag. Allt fler företag kommer att nagelfara sina applikationer, för att ta reda på vilka som bäst passar att hantera i molnet.

En del företag kommer att upptäcka att lösningar i det publika molnet inte alltid är bäst. Vissa äldre applikationer kräver orimligt mycket jobb att skriva om, vilket gör att molnmigreringar inte blir lönsamma. Verktyg som gör det enklare att skriva om delar av större lösningar kommer att öka i popularitet.

Trend 3: AI och automatisering i praktiken

Du är kanske trött på att höra om AI och maskininlärning vid det här laget. Andra begrepp som används flitigt är djupinlärning, neurala nätverk och AI-baserad automatisering, så kallade robotlösningar, och bottar.

Men nu hittar sådan här teknik allt oftare in i praktiska lösningar. AI är till hjälp i alla typer av planering, som innefattar analys av data. Det handlar om verktyg som stödjer beslutsfattande, inte om att ersätta människor som fattar beslut. 

Det här kommer att driva ett ökat fokus på lönsamhetskalkyler för AI-lösningar. Många kommer att lämna experimentstadiet, det räcker inte längre med att känna på den nya tekniken. Den måste ge ett konkret värde.

Hårdare arbete ger större vinster

Kontentan av trenderna ovan är att det kommer att krävas mer detaljerade insatser vad gäller moln- och AI-lösningar. Men det arbetet kommer att utföras, eftersom vinsterna med det inte går att bortse från.

Den stora utmaningen är att resurs- och kostnadseffektivt genomföra projekt för migreringar och omskrivningar, vilket i många fall måste till för att dra nytta av nya tekniklösningar. De som bäst lyckas med att utföra det kommer att dra störst nytta av ny teknik och därmed skapa avgörande fördelar för sin verksamhet.”

 – Mats Ericson, regionchef Sverige, Norge och Island, Nutanix –