Nyheter

Beslut från Postnord: Utdelning varannan dag f.r.o.m januari

Nu har Postnord fattat beslut att f.r.o.m 1:a februari börja dela ut post varannan dag. Start blir i region syd där alla där postnumret börjar med 2 får sina brev, tidningar och reklam utdelade varannan dag.

Paketleveranser kommer inte att påverkas av beslutet.

Under hösten har man i Skåne testat modellen under hösten. Bakgrunden är de kraftigt minskade volymerna av brev de senaste åren.

Även i övriga landet kommer varannandagsutdelning att bli verklighet, i vissa delar i år och till 2022 i hela landet, enligt Postnords planer.