Nyheter

Först i världen med antiterroristklassade pollare

I december blev Skandinaviska Områdesskydd först i världen med att installera två automatiska K4-klassade pollare med extra snabb höjning. Pollarna klarar en attack från lastbil med totalvikt på 7,5 ton, i nästan 50 km i timmen.

De nya antiterrorism-pollarna, av märket O&O och moderbolaget BFT, är resultatet av många års utvecklande. Förutom att stå emot tunga fordon utmärks de av den snabba stängningstiden: pollarna höjs och sänks på en sekund. Funktionen kallas EFO (Emergency Fast Operation) och den används till exempel för att snabbt kunna stoppa fordon vid attentat eller vägspärr.

– En sekund är imponerande snabbt och det ger stora möjligheter i användandet, säger Jimmy Ekman som är vd på Skandinaviska Områdesskydd. Det här är en produkt med både hög kvalitet och utvecklad funktionalitet och vi ser en ökande efterfrågan på den här typen av säkerhetsutrustning.

Antiterror-pollare för högsta säkerhet vid passage

Pollarna har installerats i centrala Stockholm och är ett komplement till befintlig lösning med entrésluss, säkerhetsgrind och vakthavande personal som kontrollerar all passerande trafik. Man har tidigare haft en incident där en personbil kört genom grinden, och man stoppar regelbundet personer som försöker ta sig in på området. Dessutom är området högtrafikerat vilket ställer stora krav på styrning och flexibilitet. En förutsättning för pollarnas funktion är att de ska klara ett hundratal öppningar per dag, och att de ska kunna kopplas ihop med befintlig styrning för att få ett komplett passagesystem.

– Montaget gick smidigt men krävde en del speciallösningar. Med berg i marken fick vi spräcka en del sten och sätta en dräneringspump med flottör som gör att vattnet pumpas bort till en dagvattenbrunn 15 meter bort, berättar Jimmy.

Ökad efterfrågan på antiterroristskydd

Efterfrågan på pollare för antiterrorist-skydd har ökat markant de senaste åren, och flera nya produkter med högsta säkerhetsklass har nått marknaden. Även bland produkterna med lägre säkerhetsklass händer mycket och idag finns passande produkter för alla kravbilder.

– Vi har både fasta, gasdrivna, elektromekaniska, hydrauliska och antiterrorist-pollare som med olika funktioner stoppar fordon och obehörig trafik vid gågator och torg, och som skyddar vid bankomater, banker, köpcenter och flygplatser. Under 2020 har vi sålt ett flertal antiterrist-pollare med hög klass och ytterligare ett stort antal med lite lägre klass, och vi kommer definitivt att få se fler av den typen av produkter i år, säger Jimmy.