Nyheter

Gothenburg Green City Zone – världsunik satsning för ett klimatneutralt transportsystem

Nu utvecklas Gothenburg Green City Zone, en världsunik satsning av en rad tunga aktörer för ett klimatneutralt transportsystem som sträcker sig från Lindholmen längs med evenemangsstråket vid Korsvägen och hela vägen till Forsåker i Mölndal.

Här ska ny teknik testas som gör det möjligt för en del av Göteborg att ha hundra procent utsläppsfria transportsätt till 2030. Och alla är välkomna att vara med.

Göteborg och Göteborgsregionen växer. 120 000 nya jobb ska skapas till 2035 utöver dagens 550 000 och antalet turister och besökare ska fördubblas till 2030. Det innebär ständigt ökande transportbehov, samtidigt som Göteborgs klimatavtryck ska vara nära noll till 2030 och göteborgarna ha en hälsosam livsmiljö.

Det är bakgrunden till Gothenburg Green City Zone, ett helt klimatneutralt och utsläppsfritt transportsystem som nu utvecklas i en zon som sträcker sig från Lindholmen längs evenemangsstråket vid Korsvägen och hela vägen till Forsåker i Mölndal.

Man kan likna zonen vid en stor testbädds- och demonstrationsmiljö där företag, samhällsaktörer, akademi och institut kan samverka och testa ny teknik och utveckla och skala upp sina verksamheter, produkter och tjänster kring transporter, infrastruktur, energi och miljö.

Målet är att alla fordon som färdas i eller från Gothenburg Green City Zone ska drivas utsläppsfritt 2030 i en fungerande infrastruktur som möter klimatneutrala transportval och underlättar i vardagen för såväl näringsidkare som för boende och besökare i en attraktiv stadsmiljö.

Bakom initiativet står Göteborg Stad genom Business Region Göteborg, Volvo Cars och RISE Research Institutes of Sweden.

Röster om Gothenburg Green City Zone:

– I Gothenburg Green City Zone kommer staden, näringslivet och forskningsaktörer att arbeta gemensamt för att ställa om transportsystemet till utsläppsfritt på väldigt kort tid. Genom denna samverkan visar vi vägen inom hållbarhetsfrågor i Europa och att vi menar allvar med stadens klimatkontrakt med EU och våra ambitiösa hållbarhetsmål till år 2030, säger Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande Göteborgs Stad.

– Att kunna prova nya idéer är avgörande för att minska klimatutsläppen i den takt som krävs. Utsläppsfria zoner är ett strålande exempel på hur vi kan minska klimatutsläppen och samtidigt driva på för en hållbar näringslivsutveckling, säger Emmyly Bönfors, ordförande för Miljö- och klimatnämnden i Göteborgs Stad.

– Det här initiativet är helt i linje med vårt företags syfte. Vi vill vara med och skapa framtidens städer och säkerställa att de är beboeliga och attraktiva. Det här initiativet ger oss möjligheten att göra det och samtidigt ta ansvar för vår hemstad, säger Håkan Samuelsson, VD Volvo Cars.

– Klimatneutrala transporter av personer och varor är avgörande för framtidens städer. Med Gothenburg Green City Zone kan vi tillsammans visa och prova nya lösningar för att förstå vad som fungerar för människor, samhälle och näringsliv, säger Pia Sandvik, VD RISE.

– Den samverkan som har blivit Göteborgs signum har bäddat för ytterligare ett steg framåt inom innovation och hållbarhet. Vi välkomnar företag från hela världen att delta i samarbetet och tillsammans skapa innovativa transportlösningar för framtidens städer här och nu, säger Patrik Andersson, VD Business Region Göteborg.

Bild av Hasse Lundqvist