Nyheter

”Rädda satsningar på viktig infrastruktur”

”Flera planerade satsningar på vägar och järnvägar ser ut att möta en osäker framtid. Men att stoppa planerade satsningar på nödvändig infrastruktur skulle vara att dra undan mattan för stora delar av Sverige”.

Det skriver företrädare för sju handelskammare i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet:

”I början av året ska regeringen presentera den ekonomiska omfattningen av de statliga satsningarna på infrastruktur kommande mandatperioder. Risken är stor att nya investeringar stoppas och att redan planerade projekt utgår eller kraftigt försenas. Det beror framförallt på att redan planerade projekt inte är finansierade fullt ut, kostnadsökningar och en omprioritering av medel till förmån för underhåll.”

”De hotade satsningarna är utspridda över hela landet. Bland annat återfinns satsningar på Luleå, Trollhättan och Göteborgs hamnar samt den kommande järnvägen Sydostlänken som ska knyta ihop sydöstra Sverige. Läget ser även tufft ut för de investeringar som skulle ha gjorts i Malmbanan och invånarna mellan Härnösand och Gävle blir utan dubbelspår på Ostkustbanan. Även Norrbotniabanan möter en osäker framtid och det gäller även kapacitetshöjande åtgärder på godsstråket genom Bergslagen. Dessutom är fyrspåret mellan Stockholm och Uppsala hotat, liksom järnvägen mellan Göteborg och Borås. Det är flera viktiga spår- och vägsatsningar som nu ser ut att inte kunna genomföras.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.svd.se/radda-satsningar-pa-viktig-infrastruktur