Nyheter

Säkerhet i fokus för Redemptor

Redemptor AB är en helhetsleverantör i samband med järnvägsentreprenader. Allt från projektering till utförande med egen personal och maskinpark och framtagande av unika lösningar för säkerhet är i fokus.

–Vi är ett litet företag med ett mycket brett arbetsområde, med bred kompetens och korta handläggningstider eftersom vi har få personer inblandade. Det påverkar naturligtvis också priset, säger Kristoffer Hogmalm, projektledare vid företaget.

Redemptor (ordet är latin och betyder entreprenör) arbetar framför allt med järnväg. Bana, el och tele är de stora bitarna och arbetsområdet är allt från projektering till utförande med egen personal och maskinpark.

Slutdokumentation och besiktning står också på programmet.

Företaget har bland annat tagit fram egen ny utrustning för järnvägssäkerhet, ett nytt mätsystem som monteras på TSA-fordon för att utföra en belastad spårlägesmätning, vilket ofta är ett besiktningskrav efter avslutade banarbeten.

– Vi tar ofta fram egna lösningar och projektspecifika lösningar åt våra kunder.

Företaget byter räls och slipers, byter och justerar kontaktledningar och verkar i hela landet plus Norge och Danmark. Bland kunderna finns flertalet av de stora entreprenadföretag som arbetar för Trafikverket. Och de flesta av uppdragsgivarna är återkommande.

Säkerheten är alltid viktigast

– Vi prioriterar allt säkerhetsarbete. Säkerhet är vår största grej. Bland annat har vi en grupp som följer och har koll på Trafikverkets hela regelverk så att både vi och våra kunder ska kunna leva upp till alla aktuella krav.

Bland Redemptors projekt under senare tid märks uppdrag som underentreprenör åt Mark & Energibyggarna vid montaget av bullerplank på Kontinentalbanan i Malmö samt installation av ”läck-kabel” för mobiltäckning i Gårdatunneln i Göteborg på uppdrag av Eltel Networks.

Planering, arbetsledning, säkerhetspersonal, besiktningsmän och förare samt maskiner och utrustning finns i Redemptors verktygslåda.