Nyheter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Mikael Rubin (M): ”Påbörja planeringen av en Öresundsmetro”

”För att Sverige ska klara de uppsatta klimatmålen i Parisavtalet krävs en omställning av transporter från väg till järnväg. Det gör att regeringen måste planera för en omfattande ökning av järnvägstrafiken mellan Sverige och övriga Europa”

Det skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Mikael Rubin (M), kommunstyrelsens ordförande i Malmö respektive Trelleborg i ett debattinlägg i dagens Sydsvenskan:

”Vi uppmanar regeringen att i samarbete med sina danska kollegor snarast initiera en mellanstatlig utredning om Öresundsmetron och parallellt säkra den viktiga färjeförbindelsen mellan Trelleborg och Tyskland.”

”Trelleborgs hamn och Copenhagen Malmö Port, CMP, är så kallade stomnätshamnar inom det europeiska transportnätet TEN-T och strategiskt viktiga för att länka samman EU. Även framöver – när godsvolymerna ökar – måste gods som kommer till hamnarna kunna lastas om till ett stabilt järnvägsnät för vidare transport.”
”Inom kort ska Trafikverket presentera en utredning som analyserar vilken funktion tågfärjeförbindelsen mellan Trelleborg och Tyskland har för en långsiktigt hållbar transportförsörjning.”
Läs hela debattartikeln här:
https://www.sydsvenskan.se/2021-01-13/sakra-tagfarjorna-mellan-trelleborg-och-tyskland-under-overskadlig-framtid