Nyheter

Ny rapport: Växande elfordonsflottor förväntas generera betydligt fler laddningsmöjligheter under 2021

Idag presenterar laddföretaget ChargePoint den senaste utgåvan av sin Charging Forward-rapport, som belyser att elektrifieringen är vägen framåt för fordonsflottor världen över.

Undersökningen visar att antalet sålda medelstora och tunga elfordon för flottor förväntas växa med över 100 procent från 2020 till 2021, samt understryker att skiftet mot elektrifierade flottor nu sker i stor skala och förväntas accelerera under de kommande åren.

Rapporten lyfter framför allt fram tre motivationsfaktorer som driver fram förändringen på marknaden för fordonsflottor:

Ökad tillgång till elfordon, när antalet medelstora och tunga elfordonsmodeller förväntas fördubblas till år 2023

Kostnadsbesparingar på cirka 20 till 25 procent tack vare ökad effektivitet för lättare fordon, billigare tankning och minskade underhållskrav

Miljöfördelar som reducerar utsläppen av växthusgaser med hälften eller mer