Nyheter

Transportföretagen: ”När kom Sverige ur kurs med flyget?”

”Flyget i Sverige är svårt drabbat av coronapandemin. Samtidigt har en debatt blossat upp om att avveckla flygets infrastruktur. Det förvånar många, eftersom tillgång till flygtransporter är avgörande för beredskapen vid kriser och konflikter.”

Det skriver Transportföretagens vd Marcus Dahlsten och Transportföretagen flygs branschchef Fredrik Kämpfe i en debattartikel i Dagens Samhälle:

”När kom Sverige ur kurs? Krisen har pågått i snart ett år och regeringens hantering imponerar inte. Konsekvenserna var tydliga tidigt när coronapandemin slog till med obarmhärtig kraft. Därefter tog det drygt tre kvartal innan staten strax före jul säkerställde fler beredskapsflygplatser i hela landet för nödvändigt samhällsviktigt flyg. I samma drag utlovades också lån till kommersiella flygtrafikledningsaktörer. Ett besked i elfte timmen.”

”Transportföretagen vill att regeringen utvecklar flyget i stället för att avveckla det. Ett levande Sverige kräver det. Samhällsberedskapen kräver det. Sveriges oberoende kräver det. Vi vill nu att regeringen lever upp till budskapet i den senaste totalförsvarspropositionen om utvecklad beredskapsförmåga och samverkan med flyget i Sverige.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/det-svenska-flyget-ar-avgorande-beredskapen-34960