Nyheter

Ny kurs på SPM Academy: Condmaster för avancerade användare

I takt med att analys- och diagnostikmjukvaran  Condmaster utvecklats och fått allt fler avancerade funktioner har önskemålen ökat om en kurs som lär ut hur funktionaliteten kan användas för att maximera värdet av gjorda investeringar i tillståndskontroll.

I samband med de senare releaserna har mjukvaran bland annat anpassats för att möta behoven i smarta fabriker.

Exempel på kursinnehåll är mätvillkor, triggers, globala värden och dataingregation med REST API och OPC UA.

Kursen riktar sig till vana användare av Condmaster och syftar till att ge en ökad förståelse för hur mjukvaran kan utnyttjas för att optimera datakvalitet, datainsamling och analys av mätresultat utifrån olika anläggningars förutsättningar och behov. Inriktningen är i huvudsak övervakning med onlinesystem, men även till viss del handinstrument för ronderingsmätning.

För att dra maximal nytta av kursinnehållet rekommenderas att deltagare först gått utbildning i vibrationsanalys, ISO CAT II.

Kurslängden är tre dagar.

Se vårens kursschema:

här.