Nyheter

”Helsingborg–Helsingör är rätt förbindelse”

”Ett snabbt svenskt-danskt beslut om en fast förbindelse mellan Helsing­borg och Helsingör är rätt väg framåt.” Det skriver Erik Østergaard från Dansk Transport og Logistik och HH2030-gruppen i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

”Nyligen meddelade Region Skåne att man är beredd att medfinansiera en tunnelförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. I samband med beskedet upprepades vid flera tillfällen att det så kallade Europaspåret, en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn, skulle vara ett alternativ som bättre löste behovet av godstransporter mellan Danmark och Sverige. Den åsikten har även framförts här på Svenska Dagbladets debattsida. Som representant för danska transportnäringen och ordförande för nätverket HH2030-gruppen ser jag mig tvungen att ta till orda. Vi är många som stöder en fast förbindelse Helsingborg–Helsingör och välkomnar Region Skånes initiativ. Vi är många som vill se ett snabbt beslut om en fast HH-förbindelse.”

”Talespersonerna för Greater Copenhagen Trafikcharter, Sophie Haestorp Andersen (S) och Mikaela Waltersson (M), uppmanade i januari de danska och svenska regeringarna att lyfta blicken och se längre än till landsgränsen när framtidens infrastruktur planeras. Inom samarbetet Greater Copenhagen är fyra regioner och 85 kommuner överens om att en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör behöver byggas. Man ser även ett behov av ytterligare en fast förbindelse, en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.svd.se/helsingborghelsingor-ar-ratt-forbindelse