Nyheter

7 av 10 åkerier kritiseras för allvarliga säkerhetsbrister

En granskning från Arbetsmiljöverket  pekar på att många lastbilar på svenska vägar har allvarliga säkerhetsbrister. Arbetsmiljöverket och polisen har nyligen granskat säkerheten på över 340 lastbilar på våra vägar, rapporterar TV4.se.

Resultatet pekar på 300 brister och kritik mot 7 av 10 transportföretag.

Åkeriernas branschorganisation, Sveriges Åkeriföretag, välkomnar granskningen, men tycker inte att statistiken är helt rättvisande.