Nyheter

Nya vajrar på järnvägsbron över Göta Älv

Järnvägsbron över Göta älv i Trollhättan (på Norge-/Vänerbanan mellan Göteborg och Kil i Värmland) består av två broar, som tillhör Trafikverket. Utöver en fast bro med cirka 80 meters spännvidd är det en öppningsbar lyftbro med en spännvidd om 50 meter och segelfri höjd, i lyft läge, om 27 meter.

Nu har den 20 år gamla järnvägsbron över Trollhätte kanal renoverats. Den ovanliga brokonstruktionen i form av en lyftbro har försetts med nya lyftvajrar, ett projekt som utförts med mycket stor press under pågående järnvägstrafik.

Bron bygger på en konstruktion med fyra lyfttorn i betong som är cirka 45 meter höga med hjälp av vilka brobanan lyfts när fartyg ska passera på Göta älv mellan Göteborg och Vänern.

Mängder av kablar

Bron manövreras med hjälp av ett elektromekaniskt lyftsystem med stålvajrar, som är kopplade över linhjul i torntopparna och där en stor motvikt är kopplad till kabeltrumman. När bron är i tågtrafikläge hänger denna motvikt helt i kabeltrumman och själva lyftlinan är avlastad.

Bron byggdes 2001 och var den första järnvägsbron av den här typen. Det finns numera en nästan likadan järnvägsbro över Södertälje kanal.

Arbetet har utförts i två etapper om vardera två gånger fem dagar, där etapp ett innefattat de båda östra tornen och etapp två de båda västra.

– Det är varit en stor utmaning att under stor tidspress utföra uppdraget, inte minst gällande den extrema miljö som det innebär att under vintertid och dygnet runt arbeta med tunga lyft på höga höjder, över vatten och i terräng samt i närhet till fullt trafikerad järnväg, säger Kent-Arne Svensson, som är vd och projektledare i generalentreprenören Bro Underhåll & Service BUS AB.

Han berättar om en mycket komplicerad konstruktion med tre typer av vajrar, där det i vart och ett av de fyra lyfttornen förekommer åtta stålvajrar med olika funktioner, slagningar och dimensioner (44, 56 respektive 64 millimeter), och olika längder (som längst 93 meter) som alla har bytts ut.

Olika intressen att ta hänsyn till

Under de olika arbetsperioderna har fartygstrafiken på älven varit avstängd, men tågtrafiken har pågått hela tiden. Det som styrt förutsättningarna för entreprenaden är de två olika intressenternas, Sjöfartsverkets och Trafikverkets, intressen och olika prioriteringar.

– Det är många utmaningar i det här. Det är oerhört kort om tid som man får på sig, tidspressen är enorm och arbetet pågår dygnet runt. Och det är klart att det känns när tåg som inte stannar vid Trollhättans station passerar i kanske 100 kilometer i timman. En utmaning har förstås också varit att så här i pandemitider se till att ingen blir sjuk, att vi inte får in sjukdom i ett så extremt tidspressat arbete.

– Men allt har gått bra. Vi har haft väldigt fokus på säkerheten. Det är fråga om farliga miljöer, helt klart. Men det är ett riktigt spännande jobb.

FAKTA:

Byggherre: Trafikverket Region Väst

Generalentreprenör: Bro Underhåll & Service BUSAB

Projektering: Svenska Teknikingenjörer Sting AB

Vajerbyte mm: Sjuntorp Produktionsteknik AB

Montering skyddsnät mm: Extreme Works Sweden AB

Entreprenadkostnad: Cirka 10 – 15 MSEK