Nyheter

Nu öppnar Kardonbanan för trafik

Måndagen den 1 februari öppnar den nya godsjärnvägen Kardonbanan för trafik.

Hösten 2017 påbörjades byggnationen av Kardonbanan högtidligt genom att infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) tillsammans med Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och kommunstyrelsens dåvarande ordförande Lars Stjernkvist (S) symboliskt lade den första rälsbiten.

Nu är den nya godsjärnvägen som förbinder Södra stambanan med Norrköpings hamn klar för trafik.

Tack vare den nya elektrifierade järnvägen, det utbyggda vägnätet på Malmölandet och hamnen som växer stärker Norrköping sin position som en av landets främsta logistikstäder.

Kardonbanan är mer än bara en järnväg – den utgör också ett förberedande arbete inför Ostlänkens dragning genom Norrköping. I och med flytten av godshanteringen från centrala Norrköping frigörs ytor för den nya stambanan och för stadsutveckling runt den nya centralstationen.